slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

Členská schůze

Vážení družstevníci,

dovolujeme si vás s co největším předstihem informovat, že v úterý 22. listopadu 2011 v 19 hodin se ve skleněném sále ZŠ Laudova koná členská schůze Bytového družstva Skuteckého - Laudova. Oficiální pozvánku s programem a podrobnějšími informacemi obdržíte v souladu se stanovami nejpozději 15 dnů předem.

Představenstvo BD

Orientační výpočet ceny za m2 bytové plochy

Vážení nájemníci !

Jak jsme vás informovali, dne 18. 10. 2011 obdrželo bytové družstvo oficiální nabídku MO k odkupu našeho BTC, a to za cenu 199 900 000 Kč včetně objektu garáží. 

Pro lepší představu o ceně právě vašeho bytu uvádíme orientační výpočet ceny za m2 bytové plochy.
 

Jednání na MO - převzetí nové nabídky

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova se v úterý 18.10. zúčastnilo pracovní schůzky na MO. Přinášíme vám v několika stručných bodech výsledky tohoto jednání:

- Obdrželi jsme Aktualizaci posudku. Posudek zůstal beze změny, pouze výsledná cena obvyklá je v závěru snížena o 20 % a tato nová kupní cena se nazývá cenou tržní a činí 199 900 000 Kč za celé naše BTC včetně objektu garáží.

Nový návrh?

V úterý 11. října jsme od Ministerstva obrany obdrželi pozvánku na pracovní schůzku ve věci stanovení dalšího postupu při prodeji bytových domů. Předpokládáme, že na této schůzce dojde k předložení nového návrhu kupní smlouvy, včetně částečně snížené kupní ceny. Schůzka se uskuteční v úterý 18. 10. 2011 v dopoledních hodinách, o jejím průběhu vás budeme neprodleně informovat.
 
Představenstvo BD

konání členské schůze

Vážení sousedé,

Dopis generálního sekretáře MO a ředitelky SVBF nájemníkům

Dne 4.8.2011 zveřejnila SVBF na svých internetových stránkách www.svbf.cz Dopis nájemníkům. Tento dopis od generálního sekretáře Ing. Vylity a ředitelky SVBF Ing. Kynclové je určen všem nájemníkům BTC a uvádí v nich aktuální informace o dalším postupu prodeje a stanovení ceny BTC.

Přepis dopisu zde uvádíme:

    04.08.2011 Dopis nájemníkům

Vážení nájemníci,

6. společné zasedání představenstva a kontrolní komise ze dne 27.7.2011

Dne 27.7.2011 se sešli členové představenstva a kontrolní komise na svém 6. společném zasedání. Na programu jednání byly především tyto body:

Schůzka s generálním sekretářem MO

Dne 26. července 2011 proběhlo na MO jednání zástupců všech BD v Řepích s generálním sekretářem MO Ing. Vylitou a ředitelkou SVBF Ing. Kynclovou. Za bytové družstvo Skuteckého - Laudova se jednání zúčastnila předsedkyně představenstva Martina Vítková.

Výstupy z jednání: