slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

Dodatek č.14 k úvěru Bytového družstva

V souvislosti s doplacením dalšího členského vkladu byl představenstvem Bytového družstva Skuteckého - Laudova podepsán s Raiffeisen stavební spořitelnou Dodatek č. 14 k úvěru (viz. příloha)

Představenstvo BD

Rozsudek Městského soudu v Praze a Usnesení Vrchního soudu v Praze

Vážení členové Bytového družstva Skuteckého – Laudova

představenstvo BD obdrželo:

1.
Rozsudek Městského soudu v Praze (viz příloha Rozsudek), který rozhodl o oprávněnosti žaloby, kterou na BD podalo Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386 (dále jen “SV domu Laudova”) a o nahrazení vůle žalovaného přijmout návrh výboru žalobce na schválení následujících usnesení na nejbližším shromáždění žalobce tohoto znění:
a) Přijímá se návrh usnesení dlouhodobých záloh, ve výši 20 Kč/m2 za každý měsíc;

Zápis z jednání kontrolní komise - září 2017

Vážení členové družstva,
předkládáme Vám zápis z jednání kontrolní komise.

Zápis z jednání kontrolní komise - červen 2017

Vážení členové družstva,
předkládáme Vám zápis z jednání kontrolní komise.

Zápis z jednání kontrolní komise - květen 2017

Vážení členové družstva,
předkládáme Vám zápis z jednání kontrolní komise.

Zápis z jednání kontrolní komise - duben 2017

Vážení členové družstva,
předkládáme Vám zápis z jednání kontrolní komise.

Převzetí čipů pro přístupový systém ke vchodům objektu Laudova 1384 - 1386.

Vážení členové bytového družstva domu Laudova, Vážení sousedé,

počínaje dnem 11. července 2017 bude ze strany Výboru Společenství vlastníků domu Laudova zahájeno vydávání čipů přístupového systému ke všem vchodům objektu Laudova. Přístupový systém bude v I. etapě zaveden u vstupů vchodů Laudova 1385 a Laudova 1386 z ulice Laudova dnem 13. 7. 2017.

Distribuce čipů všem členům BD s nájemní smlouvou bude zahájena jejich předáváním ve dnech 11. a 12. 7. 2017 v kanceláři Bytového družstva v době od 19 – 20 hod.

náhradní 20. členská schůze 2017

Náhradní 20. členská schůze byla svolána na úterý dne 18. 7. 2017 od 18:15 hod. ve Společenském sále Kulturního centra PRŮHON, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha-Řepy (zastávka tramvaje Blatiny)

  • pozvánka
  • materiály pro členskou schůzi naleznete v příloze