slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

23. členská schůze 2018

23. členská schůze byla svolána na čtvrtek dne 18. 10. 2018 od 18:15 hod. v sále Kulturáčku na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy

pozvánka
materiály pro členskou schůzi naleznete v příloze

Dodatek č. 15 k úvěru Bytového družstva

V souvislosti s doplacením dalšího členského vkladu byl představenstvem Bytového družstva Skuteckého - Laudova podepsán s Raiffeisen stavební spořitelnou Dodatek č. 15 k úvěru (viz. příloha)

Představenstvo BD

Mimořádná splátka dalšího členského vkladu

Termín mimořádné splátky dalšího členského vkladu je stanoven na 31. 10. 2018.

Termín podávání žádostí je do 10. 9. 2018. Formuláře žádostí naleznete zde: http://www.druskula.cz/content/zadosti-vzory-formulare-zadosti

Náhradní 22. členská schůze 2018

Náhradní 22. členská schůze byla svolána na úterý dne 24. 7. 2018 od 18:15 hod. v sále Kulturáčku na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy

pozvánka
materiály pro členskou schůzi naleznete v příloze

22. členská schůze 2018

22. členská schůze byla svolána na pondělí dne 18. 6. 2018 od 18:15 hod. v sále Kulturáčku na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy

pozvánka
materiály pro členskou schůzi naleznete v příloze

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „Nařízení“ nebo „GDPR“) byla v rámci webových stránek Bytového družstva Skuteckého – Laudova vytvořena nová záložka OSOBNÍ ÚDAJE. Na tomto místě naleznete informace související se zpracováním osobních údajů v Bytovém družstvu Skuteckého - Laudova (dále také „BD“).

Představenstvo BD

Dodatek č.14 k úvěru Bytového družstva

V souvislosti s doplacením dalšího členského vkladu byl představenstvem Bytového družstva Skuteckého - Laudova podepsán s Raiffeisen stavební spořitelnou Dodatek č. 14 k úvěru (viz. příloha)

Představenstvo BD

Rozsudek Městského soudu v Praze a Usnesení Vrchního soudu v Praze

Vážení členové Bytového družstva Skuteckého – Laudova

představenstvo BD obdrželo:

1.
Rozsudek Městského soudu v Praze (viz příloha Rozsudek), který rozhodl o oprávněnosti žaloby, kterou na BD podalo Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386 (dále jen “SV domu Laudova”) a o nahrazení vůle žalovaného přijmout návrh výboru žalobce na schválení následujících usnesení na nejbližším shromáždění žalobce tohoto znění:
a) Přijímá se návrh usnesení dlouhodobých záloh, ve výši 20 Kč/m2 za každý měsíc;