slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

Rekonstrukce vstupního schodiště Laudova 1384/29

Na základě uzavřené smlouvy mezi Společenstvím vlastníků domu Laudova 1384 – 1386 a smluvním dodavatelem p. Turkem k odstranění havarijního stavu vstupních schodišť objektu Laudova, bude v nejbližších dnech zahájena jejich rekonstrukce.

Na základě informací, které poskytl Výbor SV domu Laudova představenstvu našeho Bytového družstva bude rekonstrukce probíhat takto:

1. V I. fázi se rekonstrukce týká pouze vstupního schodiště vchodu Laudova 1384/29.

Měření bytových a nebytových jednotek v objektu Skuteckého

V těchto dnech začíná v objektu Skuteckého měření všech jednotek. Důvodem je vyměření vytápěných a nevytápěných místností pro vyúčtování nákladů na topení. Tato akce je v kompetenci SV domu Skuteckého, které dle dohody poskytne získané údaje i našemu družstvu, aby mohlo být zpracováno vyúčtování služeb za rok 2016 a dořešeny reklamace vyúčtování za rok 2015.

Představenstvo tímto všechny nájemce žádá, aby zástupcům SV Skuteckého zpřístupnili bytové jednotky, případně s vyměřováním vypomohli.

Bankovní účet družstva a správa pro vlastníky bytových jednotek

Účet č. 2901022062/2010 u Fio banky zůstane zachován jako jediný účet družstva. Nastavte si prosím platby na tento účet. Vzhledem ke stanovisku UOOU (viz https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id...) a tomu, že mnozí z nájemců mají bezpečnostní prověrku, byl tento účet převeden na standardní firemní účet a byla zrušena jeho transparentnost. Představenstvo na požádání umožní členům družstva nahlédnout do bankovních výpisů.

Nové představenstvo - priority

Vážení družstevníci,

na 18. členské schůzi bylo zvoleno nové představenstvo našeho bytového družstva. Ihned po skončení členské schůze se konala krátká schůze představenstva, na které byli zvoleni předsedkyně a místopředseda představenstva. Představenstvo tedy bude působit v tomto složení:

Mgr. Vladimíra Hloušková - předsedkyně
Ing. Roman Rábek - místopředseda
Ing. Lenka Kličková - členka

Představenstvo následně podalo návrh na zapsání od Obchodního rejstříku a v minulých dnech již bylo zapsáno s účinností k 25. 1. 2017.

Informace o shromáždění vlastníků SVD Skuteckého

Vážení členové bytového družstva,
dne 30.12.2016 se konalo shromáždění SVD Skuteckého. Sešlo se asi 20 vlastníků, včetně zástupce bytového družstva, jenže předseda SVD Skuteckého prohlásil shromáždění za neusnášeníschopné, protože neuznal přítomnost zástupce bytového družstva za oprávněnou. Na podporu svého rozhodnutí použil právní stanovisko k tomu, že nelze vzít rezignaci představenstva zpět, a proto bytové družstvo v současné době podle něj nemá představenstvo.

Pozvánka na 17. členskou schůzi

Pozvánka na 17. členskou schůzi
Představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova se sídlem Laudova 31/1385, Praha 6 – Řepy, s v o l á v á v souladu s čl. 34 stanov bytového družstva 17. členskou schůzi bytového družstva, která se koná v úterý dne 29. 11. 2016 od 18:15 hodin, v Sokolovně KC Průhon, Na Chobotě 125/2b, 163 00 Praha 6 – Řepy (sál nad restaurací)
Program členské schůze:

Pozvánka na 16. členskou schůzi

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova se sídlem Laudova 31/1385, Praha 6 – Řepy, 
s v o l á v á v souladu s čl. 34 stanov bytového družstva 16. členskou schůzi bytového družstva, která se koná
v úterý dne 4. 10. 2016 od 18:15 hodin, v sále v přízemí KC Průhon, Praha – Řepy.
Program členské schůze:

"Šmejdi" - jinak

Představenstvo upozorňuje, že pod záminkou servis vody prochází v domech dvě osoby, kteří nabízejí ÚSPORU vody s ohledem na ZDRAŽOVÁNÍ atd...
BD žádnou podobnou službu nepoptávalo!
Představenstvo