slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

Koncept kupní smlouvy a další aktuality

   Vážení družstevníci, Představenstvo BD obdrželo od ONNM MO přepracovaný koncept kupní smlouvy k připomínkování. Dokument najdete po přihlášení v zabezpečené části webových stránek ve složce Dokumenty. Vaše věcné připomínky a návrhy uvítáme na emailu info@druskula.cz, a to do 13. 4. 2012.
Jedná se zatím pouze o koncept, na oficiální návrh kupní smlouvy stále čekáme.

Informace - nabídky správních firem

V neveřejné části našeho webu v sekci Dokumenty vám předkládáme k nahlédnutí nabídky firem, které reagovaly na vyhlášené výběrové řízení na výběr správní firmy pro naše bytové družstvo a doručily nám své nabídky. Jsou to tyto společnosti:

Přístavby zádveří

Poslední dobou jsme obdrželi několik dotazů ohledně přístavby zádveří, k nimž uvádíme následující:

- máte-li v úmyslu v nejbližší době stavět zádveří, pokuste se prosím stavbu zahájit ještě před podpisem kupní smlouvy (cca 2 až 3 měsíce),

- pokud již bude metráž vašeho bytu navýšena o zádveří v okamžiku definitivního rozdělení členských podílů, bude i cena vašeho bytu (členského podílu) navýšena o příslušné metry navíc a tím bude vše vyřešeno,

Účetní uzávěrka hospodaření družstva za rok 2011

Přinášíme vám přehled příjmů a výdajů Bytového družstva Skuteckého - Laudova za rok 2011. Příslušné účetní dokumenty včetně daňového přiznání najdete v neveřejné sekci ZDE

Pozn.: pro přístup do sekce se nejdříve přihlašte

Zavedení autorizace

 Dnešním dnem byla na stránkách Druskula.cz zavedena autorizace přístupu uživatelů k jejich obsahu. Vaše přihlašovací údaje vám byly právě zaslány prostřednictvím kontaktního e-mailu.

Aktuálně

Úřední hodiny
Již od členské schůze jsou zavedeny úřední hodiny představenstva, a to každé pondělí od 19 do 20 hodin v kanceláři SVBF ve vchodě Laudova 1385.
Prosíme všechny, kdo mají zájem těchto hodin využít, aby se ohlásili alespoň hodinu předem na emailu info@druskula.cz nebo SMSkou na tel. 777706997.

Výsledky ankety

Z provedené ankety vyplývá, že družstvo jako celek bude zřejmě bez problémů schopné splatit počáteční akontaci ve výši 20% kupní ceny BTC.

Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva

 Představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova
se sídlem Laudova 31/1385, Praha 6 – Řepy,

s v o l á v á

v souladu s čl. 16 stanov bytového družstva,

členskou schůzi bytového družstva
která se koná dne 9. 2. 2012 od 19:00 hodin,
ve společenské místnosti Základní školy genpor. Františka Peřiny,
Socháňova 19/1139, 163 00 Praha 6 – Řepy