slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

Účetní uzávěrka hospodaření družstva za rok 2011

Přinášíme vám přehled příjmů a výdajů Bytového družstva Skuteckého - Laudova za rok 2011. Příslušné účetní dokumenty včetně daňového přiznání najdete v neveřejné sekci ZDE

Pozn.: pro přístup do sekce se nejdříve přihlašte

Zavedení autorizace

 Dnešním dnem byla na stránkách Druskula.cz zavedena autorizace přístupu uživatelů k jejich obsahu. Vaše přihlašovací údaje vám byly právě zaslány prostřednictvím kontaktního e-mailu.

Aktuálně

Úřední hodiny
Již od členské schůze jsou zavedeny úřední hodiny představenstva, a to každé pondělí od 19 do 20 hodin v kanceláři SVBF ve vchodě Laudova 1385.
Prosíme všechny, kdo mají zájem těchto hodin využít, aby se ohlásili alespoň hodinu předem na emailu info@druskula.cz nebo SMSkou na tel. 777706997.

Výsledky ankety

Z provedené ankety vyplývá, že družstvo jako celek bude zřejmě bez problémů schopné splatit počáteční akontaci ve výši 20% kupní ceny BTC.

Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva

 Představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova
se sídlem Laudova 31/1385, Praha 6 – Řepy,

s v o l á v á

v souladu s čl. 16 stanov bytového družstva,

členskou schůzi bytového družstva
která se koná dne 9. 2. 2012 od 19:00 hodin,
ve společenské místnosti Základní školy genpor. Františka Peřiny,
Socháňova 19/1139, 163 00 Praha 6 – Řepy

 

Plocha vašeho bytu

Vážení družstevníci, z odevzdaných anketních lístků je zřejmé, že někteří z vás počítají ve svých plánech s jinou plochou bytu než představenstvo. Rádi bychom proto upřesnili, která metráž je správná a bude z ní počítána cena vašich bytů.

7. společné zasedání představenstva a kontrolní komise ze dne 17.1.2012

Dne 17.1.2012 se sešli členové představenstva a kontrolní komise na svém 6. společném zasedání. Na programu jednání byly především tyto body:

Nový znalecký posudek a cenová nabídka

Vážení nájemníci !

V pátek dne 13. 1. 2012 obdrželo naše bytové družstvo nový oficiální znalecký posudek. Posudkem byla tentokrát stanovena pouze jedna cena, která je zároveň cenou nabídkovou. Pokud tuto nabídku odsouhlasí členská schůze BD, začne MO neprodleně připravovat kupní smlouvu.

V následující tabulce uvádíme ceny a orientační výpočty vycházející z nového znaleckého posudku: