"Šmejdi" - jinak

Představenstvo upozorňuje, že pod záminkou servis vody prochází v domech dvě osoby, kteří nabízejí ÚSPORU vody s ohledem na ZDRAŽOVÁNÍ atd...
BD žádnou podobnou službu nepoptávalo!
Představenstvo