Rozsudek Městského soudu v Praze a Usnesení Vrchního soudu v Praze

Vážení členové Bytového družstva Skuteckého – Laudova

představenstvo BD obdrželo:

1.
Rozsudek Městského soudu v Praze (viz příloha Rozsudek), který rozhodl o oprávněnosti žaloby, kterou na BD podalo Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386 (dále jen “SV domu Laudova”) a o nahrazení vůle žalovaného přijmout návrh výboru žalobce na schválení následujících usnesení na nejbližším shromáždění žalobce tohoto znění:
a) Přijímá se návrh usnesení dlouhodobých záloh, ve výši 20 Kč/m2 za každý měsíc;
b) Přijímá se návrh usnesení o příspěvku na provozní činnost žalobce ve výši 250 Kč za každý měsíc za každou bytovou jednotku;
c) Přijímá se návrh usnesení o odměně výboru, ve výši 2.000 Kč měsíčně pro každého člena výboru;
d) Přijímá se návrh usnesení na zajištění správy domu a pozemku společností DOSPRA, spol. s r.o., IČO 60279231, se sídlem Březenecká 4475, 430 04 Chomutov;
e) Přijímá se návrh usnesení na schválení smlouvy o správě domu a pozemku se společností DOSPRA, spol. s r.o. IČO 60279231, se sídlem Březenecká 4475, 430 04 Chomutov.

Žalované BD je navíc povinno zaplatit SV domu Laudova náhradu nákladů řízení ve výši 11.950,-Kč.

Tímto Rozsudkem bylo soudně potvrzeno, že bývalé představenstvo BD, které více jak rok v roli zástupce majoritního vlastníka na shromáždění vlastníků SV domu Laudova bezdůvodně a svévolně blokovalo schválení jakýchkoliv dokumentů, výši plateb, schválení smlouvy o správě, a dokonce i Domovního řádu, jednalo protiprávně a v rozporu se zákonem.

Vzhledem k požadavku některých členů BD na snížení nákladů BD na právní zastupování a vzhledem k tomu, že se stávající představenstvo BD domnívá, že by v prodlužování sporu neuspělo, nevyužilo opravný prostředek a rozsudek uznalo.
Na nejbližší členské schůzi BD bude členské základně předloženo k posouzení a k rozhodnutí, zda bude náhrada nákladů řízení řešena jako škoda a zda bude po vinících požadována náhrada.

2.
Usnesení Vrchního soudu v Praze, který zamítl předběžné opatření vydané Městským soudem v Praze (viz příloha Zamítnutí předběžného opatření), jímž Městský soud Bytovému družstvu Skuteckého-Laudova zakázal realizovat převody finančních prostředků souvisejících s úpravou stanov schválených náhradní 20. členskou schůzí BD konanou dne 18.7.2017, kterou byly upraveny stanovy BD.

Vrchní soud rozhodl na základě odůvodněného odvolání představenstva BD proti usnesení Městského soudu s tím, že důvod zákazu realizovat převody finančních prostředků souvisejících s úpravou stanov družstva, není dán a že odvolání BD je důvodné.

Představenstvo BD

PřílohaVelikost
rozsudek.pdf682.84 KB
zamitnuti_predbezneho_opatreni.pdf1.01 MB