Rekonstrukce vstupního schodiště Laudova 1384/29

Na základě uzavřené smlouvy mezi Společenstvím vlastníků domu Laudova 1384 – 1386 a smluvním dodavatelem p. Turkem k odstranění havarijního stavu vstupních schodišť objektu Laudova, bude v nejbližších dnech zahájena jejich rekonstrukce.

Na základě informací, které poskytl Výbor SV domu Laudova představenstvu našeho Bytového družstva bude rekonstrukce probíhat takto:

1. V I. fázi se rekonstrukce týká pouze vstupního schodiště vchodu Laudova 1384/29.
2. Ve dnech 10. – 12. února 2017 budou zahájeny přípravné práce na rekonstrukci vstupního schodiště vchodu Laudova 1384/29 navážením a uskladněním materiálu.
3. Dne 13. února 2017 (pondělí) v ranních hodinách bude zahájena vlastní rekonstrukce odstraněním původních schodů a konstrukce schodiště. Počínaje tímto dnem žádáme obyvatele vchodu Laudova 1384/29 o využívání náhradních vchodů Laudova 1385/31, ke kterým jim byly Výborem SV domu Laudova vydány univerzální klíče.
4. Předpokládaná doba rekonstrukce je 14 dnů.

Všechny členy BD, jejich rodinné příslušníky nebo nájemce (především objektu Laudova) žádáme, aby v zájmu vlastního zdraví v uvedeném období nepoužívali stávající vchod Laudova 1384/29 a respektovali pravidla pro staveniště. Současně Vás žádáme i o poučení o bezpečnosti svým nezletilým dětem.

Za omezení komfortu a standardu především obyvatel objektu Laudova se tímto spolu s Výborem SV domu Laudova předem omlouváme.

Za představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova:
Ing. Roman Rábek, místopředseda představenstva