Postup při nezaplacení nájemného družstevníkem - návrh směrnice č. 8

Vážení družstevníci, 

dovolujeme si vás tímto požádat o vaši součinnost při tvorbě nové směrnice.

Prosíme vás tímto, abyste si dokument pod názvem souboru Postup při nezaplacení nájemného družstevníkem, který naleznete [ ZDE ] prostudovali a vaše připomínky zapisovali následně do formuláře připomínkového řízení, který naleznete také na výše uvedeném odkazu.

Vyplněný formulář následně zašlete na adresu predstavenstvo@druskula.cz v termínu do 2. 1. 2015 do 12.00 hodin.

Vypořádané připomínky budou publikovány na webu našeho družstva v termínu do 5. 1. 2014 do 17.00 hodin.

V případě jakéhokoliv dotazu můžete kontaktovat místopředsedkyni BD - paní Mgr. Vladimíru Hlouškovou.