Poptávka na vytvoření návrhů na vklad do Katastru nemovitostí

Bytové družstvo Skuteckého - Laudova poptává poskytovatele administrativních služby ve prospěch Bytového družstva Skuteckého – Laudova. Předmětem plnění této poptávky je vytvoření 23 návrhů na vklad do Katastru nemovitostí spojené s převodem bytů a garážových stání do osobního vlastnictví.
 
Dodávka služby bude provedena na základě smlouvy o dílo dle NOZ. Termín pro odevzdání díla je pět pracovních dnů od předání podkladů pro vytvoření návrhů na vklad. Dodavatel služby bude plně ručit za zpracování návrhů na vklad a ponese plnou odpovědnost za dodané dílo včetně finanční náhrady v případě způsobené škody.
 
Vaše nabídky obsahující cenu za jedno podání včetně DPH a návrh smlouvy zašlete na adresu info@druskula.cz. Termín podání nabídek: do 25. května 2015 do 12:00 hod.