slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

Zápis z jednání představenstva ze dne 8.12.2014

Do neveřejné části našich webových stránek byl vložen zápis z jednání představenstva ze dne 8.12.2014. Zápis naleznete po přihlášení [ ZDE ].

Pozvánka na 10. členskou schůzi


 
 

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova
se sídlem Laudova 31/1385, Praha 6 – Řepy,
s v o l á v á
v souladu s čl. 16 stanov bytového družstva
10. členskou schůzi bytového družstva,
která se koná ve čtvrtek dne 8. 1. 2015 od 18:00 hodin, 
v sále Kulturáčku na Bílé Hoře
Ke kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy  
 

Postup při nezaplacení nájemného družstevníkem - návrh směrnice č. 8

Vážení družstevníci, 

dovolujeme si vás tímto požádat o vaši součinnost při tvorbě nové směrnice.

Prosíme vás tímto, abyste si dokument pod názvem souboru Postup při nezaplacení nájemného družstevníkem, který naleznete [ ZDE ] prostudovali a vaše připomínky zapisovali následně do formuláře připomínkového řízení, který naleznete také na výše uvedeném odkazu.

Postup převodu bytů do os. vlastnictví - návrh směrnice č. 7

Vážení družstevníci, 

dovolujeme si vás tímto požádat o vaši součinnost při tvorbě nové směrnice.

Prosíme vás tímto, abyste si dokument pod názvem souboru Postup převodu bytů do osobního vlastnictví, který naleznete [ ZDE ] prostudovali a vaše připomínky zapisovali následně do formuláře připomínkového řízení, který naleznete také na výše uvedeném odkazu.

Poptávka - dodávka měřičů spotřeby vody

Bytové družstvo Skuteckého - Laudova poptává dodávku a osazení měřičů spotřeby vody včetně souvisejících služeb ve prospěch bytových domů v objektu, jehož je vlastníkem.

Zápis z jednání představenstva

Do neveřejné části našich webových stránek byl vložen zápis z jednání představenstva ze dne 24.11.2014. Zápis naleznete po přihlášení [ ZDE ].

Zastavení bytových jednotek - právní stanovisko

Vážení družstevníci,

představenstvo na základě diskuzí týkajících se bodu č. 4 minulé členské schůze - konkrétně, zda je nutné, aby družstevníci podávali písemný souhlas s ověřeným podpisem umožňující zastavení bytových jednotek těch členů, kteří chtějí doplatit další členský vklad formou hypotéčního úvěru (tak, jak je to požadováno v § 752 ZOK, bod 2), požádalo právní kancelář Moreno Vlk & Asociades o právní stanovisko. V těchto dnech jsme právní stanovisko obdrželi.

Smlouva o právní pomoci

Dne 2.12. byla uzavřena Příkazní smlouva o právní pomoci pro potřeby Bytového družstva s Advokátní kanceláří Moreno Vlk & Asociades. Znění smlouvy naleznete v neveřejné sekci našich stránek [ ZDE ].