slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

Postup převodu bytů do os. vlastnictví - návrh směrnice č. 7

Vážení družstevníci, 

dovolujeme si vás tímto požádat o vaši součinnost při tvorbě nové směrnice.

Prosíme vás tímto, abyste si dokument pod názvem souboru Postup převodu bytů do osobního vlastnictví, který naleznete [ ZDE ] prostudovali a vaše připomínky zapisovali následně do formuláře připomínkového řízení, který naleznete také na výše uvedeném odkazu.

Poptávka - dodávka měřičů spotřeby vody

Bytové družstvo Skuteckého - Laudova poptává dodávku a osazení měřičů spotřeby vody včetně souvisejících služeb ve prospěch bytových domů v objektu, jehož je vlastníkem.

Zápis z jednání představenstva

Do neveřejné části našich webových stránek byl vložen zápis z jednání představenstva ze dne 24.11.2014. Zápis naleznete po přihlášení [ ZDE ].

Zastavení bytových jednotek - právní stanovisko

Vážení družstevníci,

představenstvo na základě diskuzí týkajících se bodu č. 4 minulé členské schůze - konkrétně, zda je nutné, aby družstevníci podávali písemný souhlas s ověřeným podpisem umožňující zastavení bytových jednotek těch členů, kteří chtějí doplatit další členský vklad formou hypotéčního úvěru (tak, jak je to požadováno v § 752 ZOK, bod 2), požádalo právní kancelář Moreno Vlk & Asociades o právní stanovisko. V těchto dnech jsme právní stanovisko obdrželi.

Smlouva o právní pomoci

Dne 2.12. byla uzavřena Příkazní smlouva o právní pomoci pro potřeby Bytového družstva s Advokátní kanceláří Moreno Vlk & Asociades. Znění smlouvy naleznete v neveřejné sekci našich stránek [ ZDE ].

Vyklizení společných prostor

Vážení družstevníci,
v minulém týdnu byla dokončena kontrola všech společných prostor v našem bytovém celku. Při této kontrole bylo zjištěno, že jsou tyto prostory opět neoprávněně užívány ke skladování předmětů osobní potřeby a to i v rozporu s protipožárními předpisy. Vzhledem ke skutečnosti, že dne 5. 12. 2014 bude přistaven velkoobjemový kontejner na odvoz odpadu, vyzýváme ty družstevníky, kteří nepotřebné věci ve společných prostorách domů neoprávněně skladují, aby této možnosti využili a své předměty odklidili. Pokud tak neučiní, bude přijato následné opatření!

Zápis vlastnického práva k jednotkám na KN

Vážení družstevníci,

k dnešnímu dni bylo do Katastru nemovitostí zapsáno vlastnické právo k bytovým jednotkám převedeným do vlastnictví prvních pěti družstevníků. Nyní je nutné doložit vznik SVJ zápisem do veřejného rejstříku a následně bude Katastr zapisovat i další bytové jednotky převedené do vlastnictví.

Zápisy z jednání představenstva

Do neveřejné části našich webových stránek byly vloženy zápisy z posledních jednání představenstva. Zápisy naleznete po přihlášení [ ZDE ]