slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

PF 2017

Přejeme všem pěkné a pohodové prožití svátků a mnoho úspěchů v nadcházejícím roce.
Představenstvo BD

13. členská schůze 2015

13. členská schůze byla svolána na úterý 23. června 2015 od 18.00 hod. v sále Kulturáčku na Bílé Hoře, Ke kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy

Náhradní 13. členská schůze

Náhradní 13. členská schůze se uskuteční v případě, že členská schůze č. 13 se nebude schopna usnášet. Tato schůze je svolána na úterý 23. června 2015 od 18.30 hod. v sále Kulturáčku na Bílé Hoře, Ke kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy. Materiály pro náhradní členskou schůzi naleznete zde

Nefunkční zámek u vchodu 1379

Omlouvám se za nepříjemnosti spojené s rozbitým zámkovým systémem ve vchodu čp. 1379 - do ulice Skuteckého. Jelikož jsou dveře včetně zámku stále v záruční době, byl minulý týden prostřednictvím firmy Remostav uplatněn požadavek na záruční opravu/ výměnu. Jelikož by mohlo dojít k opakovanému zalomení klíče v zámkové vložce, byla tato vyjmuta. Z tohoto důvodu lze nyní dveře otevřít pouze zevnitř.

Oprava střechy v objektu Skuteckého

V minulém týdnu začaly práce na opravě střechy v objektu Skuteckého firmou Křemen. Jedná se o komplexnější opravy zahrnující také výměnu ventilací v čp. 1379 a 1383. Kromě toho budou součástí prací i lokální opravy spár na plášti budovy.
Předem děkuji za pochopení z vaší strany, protože v průběhu prací může docházet ke zvýšené hlučnosti.

Vladimíra Hloušková
místopředsedkyně představenstva

Pozvánka na 11. členskou schůzi


 
 

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova
se sídlem Laudova 31/1385, Praha 6 – Řepy,
s v o l á v á
v souladu s čl. 16 stanov bytového družstva
11. členskou schůzi bytového družstva,
která se koná v úterý dne 27. 1. 2015 od 18:00 hodin, 
v sále Kulturáčku na Bílé Hoře
Ke kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy  
 

Havárie vody v ulici Skuteckého

Z důvodů havárie byla dnes (10.ledna 2014) v dopoledních hodinách odstavena dodávka vody i do našeho objektu Skuteckého. Jako náhradní zdroj vody je přistavena cisterna s pitnou vodou.
Dle informací Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. by měla závada být odstraněna do 23.00 hod. Poté bude obnovena dodávka vody i v našem objektu Skuteckého. Bližší informace můžete nalézt také na webu PVK: http://mapy.pvk.cz/udalosti/pvk.html
 

Podklady k 10. členské schůzi - aktualizace dne 7.1.2015

K materiálům připravované 10. členské schůze byl přidán komentovaný program schůze společně s návrhy usnesení a dalšími doplňujícími dokumenty. Pro přístup k těmto dokumentům je nutné se nejdříve přihlásit.

Komentovaný program schůze naleznete [ ZDE ]
Doplňující dokumenty naleznete [ ZDE ]  - Aktualizováno dne 7.1.2015