slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

Pozvánka na 10. členskou schůzi


 
 

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova
se sídlem Laudova 31/1385, Praha 6 – Řepy,
s v o l á v á
v souladu s čl. 16 stanov bytového družstva
10. členskou schůzi bytového družstva,
která se koná ve čtvrtek dne 8. 1. 2015 od 18:00 hodin, 
v sále Kulturáčku na Bílé Hoře
Ke kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy  
 

Postup při nezaplacení nájemného družstevníkem - návrh směrnice č. 8

Vážení družstevníci, 

dovolujeme si vás tímto požádat o vaši součinnost při tvorbě nové směrnice.

Prosíme vás tímto, abyste si dokument pod názvem souboru Postup při nezaplacení nájemného družstevníkem, který naleznete [ ZDE ] prostudovali a vaše připomínky zapisovali následně do formuláře připomínkového řízení, který naleznete také na výše uvedeném odkazu.

Postup převodu bytů do os. vlastnictví - návrh směrnice č. 7

Vážení družstevníci, 

dovolujeme si vás tímto požádat o vaši součinnost při tvorbě nové směrnice.

Prosíme vás tímto, abyste si dokument pod názvem souboru Postup převodu bytů do osobního vlastnictví, který naleznete [ ZDE ] prostudovali a vaše připomínky zapisovali následně do formuláře připomínkového řízení, který naleznete také na výše uvedeném odkazu.

Poptávka - dodávka měřičů spotřeby vody

Bytové družstvo Skuteckého - Laudova poptává dodávku a osazení měřičů spotřeby vody včetně souvisejících služeb ve prospěch bytových domů v objektu, jehož je vlastníkem.

Zápis z jednání představenstva

Do neveřejné části našich webových stránek byl vložen zápis z jednání představenstva ze dne 24.11.2014. Zápis naleznete po přihlášení [ ZDE ].

Zastavení bytových jednotek - právní stanovisko

Vážení družstevníci,

představenstvo na základě diskuzí týkajících se bodu č. 4 minulé členské schůze - konkrétně, zda je nutné, aby družstevníci podávali písemný souhlas s ověřeným podpisem umožňující zastavení bytových jednotek těch členů, kteří chtějí doplatit další členský vklad formou hypotéčního úvěru (tak, jak je to požadováno v § 752 ZOK, bod 2), požádalo právní kancelář Moreno Vlk & Asociades o právní stanovisko. V těchto dnech jsme právní stanovisko obdrželi.

Smlouva o právní pomoci

Dne 2.12. byla uzavřena Příkazní smlouva o právní pomoci pro potřeby Bytového družstva s Advokátní kanceláří Moreno Vlk & Asociades. Znění smlouvy naleznete v neveřejné sekci našich stránek [ ZDE ].

Vyklizení společných prostor

Vážení družstevníci,
v minulém týdnu byla dokončena kontrola všech společných prostor v našem bytovém celku. Při této kontrole bylo zjištěno, že jsou tyto prostory opět neoprávněně užívány ke skladování předmětů osobní potřeby a to i v rozporu s protipožárními předpisy. Vzhledem ke skutečnosti, že dne 5. 12. 2014 bude přistaven velkoobjemový kontejner na odvoz odpadu, vyzýváme ty družstevníky, kteří nepotřebné věci ve společných prostorách domů neoprávněně skladují, aby této možnosti využili a své předměty odklidili. Pokud tak neučiní, bude přijato následné opatření!