slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

Výběrové řízení na nového ekonomického správce ze dne 12. 3. 2017

Na této stránce naleznete nabídky firem, které reagovaly na vyhlášenou poptávku na nového ekonomického správce pro naše bytové družstvo a doručily nám své nabídky do stanoveného termínu. (21.3.2017)

Ukončení smlouvy ze strany správcovské firmy

Vážení členové bytového družstva,

v průběhu jednání nad 2. dodatkem k mandátní smlouvě se správcovskou firmou ADUMA, tato dne 6. 3. 2017 ukončila smluvní vztah ke dni 30. 6. 2017. Tento 2.dodatek měl narovnat smluvní podmínky z hlediska snížení počtu skutečně spravovaných bytových jednotek.
Na základě výpovědi ze strany ADUMA představenstvo vyhlásí poptávku na nového smluvního partnera k zabezpečení ekonomické správy bytových a nebytových jednotek a garážových stání ve svém majetku.

Zápis z jednání představenstva ze dne 8.2.2017

PF 2017

Přejeme všem pěkné a pohodové prožití svátků a mnoho úspěchů v nadcházejícím roce.
Představenstvo BD

13. členská schůze 2015

13. členská schůze byla svolána na úterý 23. června 2015 od 18.00 hod. v sále Kulturáčku na Bílé Hoře, Ke kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy

Náhradní 13. členská schůze

Náhradní 13. členská schůze se uskuteční v případě, že členská schůze č. 13 se nebude schopna usnášet. Tato schůze je svolána na úterý 23. června 2015 od 18.30 hod. v sále Kulturáčku na Bílé Hoře, Ke kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy. Materiály pro náhradní členskou schůzi naleznete zde

Nefunkční zámek u vchodu 1379

Omlouvám se za nepříjemnosti spojené s rozbitým zámkovým systémem ve vchodu čp. 1379 - do ulice Skuteckého. Jelikož jsou dveře včetně zámku stále v záruční době, byl minulý týden prostřednictvím firmy Remostav uplatněn požadavek na záruční opravu/ výměnu. Jelikož by mohlo dojít k opakovanému zalomení klíče v zámkové vložce, byla tato vyjmuta. Z tohoto důvodu lze nyní dveře otevřít pouze zevnitř.

Oprava střechy v objektu Skuteckého

V minulém týdnu začaly práce na opravě střechy v objektu Skuteckého firmou Křemen. Jedná se o komplexnější opravy zahrnující také výměnu ventilací v čp. 1379 a 1383. Kromě toho budou součástí prací i lokální opravy spár na plášti budovy.
Předem děkuji za pochopení z vaší strany, protože v průběhu prací může docházet ke zvýšené hlučnosti.

Vladimíra Hloušková
místopředsedkyně představenstva