slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

Havarie - voda / Skuteckého 1382

Dne 25.2.2015 byl nahlášen průsak vody ve sklepních prostorách č.1.ve vchodě 1382 ul. Skuteckého.

Oprava střechy v objektu Skuteckého

V minulém týdnu započaly práce na havarijní opravě střechy v objektu Skuteckého. Součástí bude také výměna ventilačního zařízení v čp. 1379 a 1383 a lokální opravy spár pláště budovy. Vzhledem k tomu, že může docházet ke zvýšené hlučnosti, prosím vás tímto o vaši trpělivost.

Aktualizace k 3.4.2015

11. členská schůze - náhradní termín


 
 

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova
se sídlem Laudova 31/1385, Praha 6 – Řepy,
s v o l á v á
v souladu s čl. 35 stanov bytového družstva
náhradní 11. členskou schůzi bytového družstva,
která se koná v úterý dne 17. února 2015 od 18:00 hodin, 
v sále Kulturáčku na Bílé Hoře
Ke kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy  
 

Zveřejnění směrnice č. 7. a č. 8

Do neveřejné části našich stránek byly vloženy nově schválené směrnice č. 7 - postup převodu bytů do osobního vlastnictví a č. 8. - postup při neplacení předepsaných plateb družstevníkem. Naleznete je po přihlášení [ ZDE ].

Zápisy z jednání Kontrolní komise - duben 2017

Vážení členové družstva,
předkládáme Vám zápisy z jednání kontrolní komise.

Výběrové řízení na nového ekonomického správce ze dne 12. 3. 2017

Na této stránce naleznete nabídky firem, které reagovaly na vyhlášenou poptávku na nového ekonomického správce pro naše bytové družstvo a doručily nám své nabídky do stanoveného termínu. (21.3.2017)

Ukončení smlouvy ze strany správcovské firmy

Vážení členové bytového družstva,

v průběhu jednání nad 2. dodatkem k mandátní smlouvě se správcovskou firmou ADUMA, tato dne 6. 3. 2017 ukončila smluvní vztah ke dni 30. 6. 2017. Tento 2.dodatek měl narovnat smluvní podmínky z hlediska snížení počtu skutečně spravovaných bytových jednotek.
Na základě výpovědi ze strany ADUMA představenstvo vyhlásí poptávku na nového smluvního partnera k zabezpečení ekonomické správy bytových a nebytových jednotek a garážových stání ve svém majetku.

Zápis z jednání představenstva ze dne 8.2.2017