slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

teplá voda v objektu Skuteckého

Po odstávce teplé vody v objektu Skuteckého nezačala téci teplá voda z důvodu poruchy výměníku. Tato porucha je v současné době odstraňována firmou Com-Tip a teplá vody by měla začít téci v průběhu odpoledne.

Pozvánka na náhradní 13. členskou schůzi

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova

Pozvánka na 13. členskou schůzi

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova

Souhlasíte s vytvořením SAZEBNÍKU ÚHRAD A POKUT v BD?

Ano
41% (9 hlasů)
Ne
59% (13 hlasů)
Celkem hlasů: 22

Poptávka na vytvoření návrhů na vklad do Katastru nemovitostí

Bytové družstvo Skuteckého - Laudova poptává poskytovatele administrativních služby ve prospěch Bytového družstva Skuteckého – Laudova. Předmětem plnění této poptávky je vytvoření 23 návrhů na vklad do Katastru nemovitostí spojené s převodem bytů a garážových stání do osobního vlastnictví.
 
Dodávka služby bude provedena na základě smlouvy o dílo dle NOZ. Termín pro odevzdání díla je pět pracovních dnů od předání podkladů pro vytvoření návrhů na vklad. Dodavatel služby bude plně ručit za zpracování návrhů na vklad a ponese plnou odpovědnost za dodané dílo včetně finanční náhrady v případě způsobené škody.
 
Vaše nabídky obsahující cenu za jedno podání včetně DPH a návrh smlouvy zašlete na adresu info@druskula.cz. Termín podání nabídek: do 25. května 2015 do 12:00 hod.

Brigáda

Žádáme tímto dobrovolníky, aby zítra 14.5.2015 mezi 14.00 a 18.00 hod. pomohli vyklidit nebytové prostory ve vchodu 1386.

Odměna 100,-Kč/hodinu hrubého.

Kontaktní osoba: V. Hloušková - tel.: 731 022 834

Přistavení velkobjemového kontajneru v květnu 2015

Žádáme naše členy, aby využili možnosti přistavení kontajneru dne 14.5.2015 (14.00 - 18.00 hod.) na křižovatce Laudova x K Trninám a vyhodili tam všechny věci, které mají nyní neoprávněně uloženy ve společných či nebytových prostorách našich bytových domů.

Tento kontajner je financován z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy.

Mgr. Vladimíra Hloušková
předsedkyně představenstva

Poptávka právních služeb ve prospěch Bytového družstva

Bytové družstvo Skuteckého - Laudova (dále také "Objednatel") poptává poskytovatele právních služeb ve prospěch Bytového družstva Skuteckého – Laudova.

Předmětem plnění této poptávky je poskytování právních služeb zejména v oblasti obchodního práva, občanského práva, finančního práva a správního práva a to ve vazbě na činnosti související s provozem bytového družstva (BD) a SVJ, zejména tyto činnosti:

a) komplexní právní služby ke smluvním vztahům - pracovní smlouvy, kupní smlouvy,
smlouvy o dílo, obchodní a občanskoprávní smlouvy;
b) poradenství v oblasti vnitřních předpisů;