slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

Pozvánka na 15. členskou schůzi

Pozvánka na 15.

Návrh Plánu oprav na rok 2016

souhlasím
46% (6 hlasů)
nesouhlasím
31% (4 hlasy)
požaduji doplnit (prosíme zaslat návrh)
8% (1 hlas)
požaduji zrušit položku (prosíme o zaslání požadavku)
0% (0 hlasů)
jiný návrh
15% (2 hlasy)
Celkem hlasů: 13

FAQ - Vypořádací podíl člena BD

Odpověď na dotazy ohledně vypořádacího podílu člena BD - nebytové prostory:

Vypořádací podíl člena bytového družstva je stanoven v ZOK § 748 následovně:

(1) Stanovy nesmí určit vypořádací podíl nižší, než kolik činí částka vyjadřující rozsah splněné vkladové povinnosti člena v bytovém družstvu.
(2) Neurčují-li stanovy způsob výpočtu vypořádacího podílu, je vypořádací podíl roven výši splněného členského vkladu.
(3) Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, ledaže stanovy určí něco jiného.

Dodatek k nájemní smlouvě

Vážení členové,
v sekci Dokumenty, vzory smluv byl vložen vzor dodatku k nájemní smlouvě družstevního bytu. Tento vzor bude použitý pro sjednocení a zjednodušení nájemních smluv celého bytového družstva, při prodlužování stávajících nájemních smluv, využitelný pro aktualizaci údajů pro správce bytového družstva.
představenstvo

Zápis ze 14. členské schůze

Vážení členové,
v sekci členská schůze byl zveřejněný zápis ze 14. členské schůze.
 
Představenstvo

Upozornění pro nájemníky vchodu 1380

Vážení členové družstva,
dne 24.11.2015 dojde ve vchodě Skuteckého 1380 k výměně motoru výtahu. Výtah bude mimo provoz od 9,00 hodin do 15,00 hodin. Poté bude spuštěn do provozu.
 
představenstvo

Pozvánka na 14. členskou schůzi

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova se sídlem Laudova 31/1385, Praha 6 – Řepy,
s v o l á v á
v souladu s čl. 34 stanov bytového družstva 14. členskou schůzi bytového družstva,
která se koná ve čtvrtek dne 3. 12. 2015 od 18:30 hodin, v sále Kulturáčku na Bílé Hoře Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy
 
Program členské schůze:

ČLENSKÁ SCHŮZE

Vážení členové družstva,

na den 3.12.2015 je plánovaná ČS. Jedním z bodů programu je schválení nových STANOV. Proto apelujeme na všechny družstevníky, kteří nebudou na ČS, aby včas předali plné moci k jejich zastoupení.

Doplňující volby do představenstva:
V rámci ČS se budou konat doplňující volby do představenstva družstva. Zájemci o práci v představenstvu hlaste se e-mailem na podatelna@druskula.cz, abychom mohli připravit kandidátní listinu.

SVJ: