slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

Jednání přípravného výboru dne 24.3.2011

Dne 24.3.2011 proběhlo 7. zasedání členů přípravného výboru. Na programu bylo projednání následujících otázek:

Informace od ředitelky SVBF Ing. Kynclové k termínu vypracování posudku našeho BTC:

Dnes 18.3.2011 ráno byla předsedkyní PV M. Vítkovou telefonicky kontaktována ředitelka SVBF Ing. Kynclová s prosbou o upřesnění termínu zpracování znaleckého posudku pro náš BTC.

Odpovědi generálního sekretáře MO Ing. Vylity na otázky týkající se přímo našeho BTC

Z důvodu jisté nedůvěry a pochybností nad informacemi souvisejícími s prodejem našeho BTC, požádal PV přímo GS MO Ing. Jana Vylitu o písemné vyjádření k nejvíce diskutovaným otázkám a tím i vyvrácení některých mylných tvrzení.
 

Jednání přípravného výboru dne 14.3.2011

Dne 14.3.2011 proběhlo 6. zasedání přípravného výboru. Na programu jednání byly zejména tyto otázky:

jednání Komise na podporu prodeje vojenských bytů dne 8. března 2011

dne 8. března 2011 proběhlo jednání Komise na podporu prodeje vojenských bytů. Zápis z tohoto jednání naleznete v příloze.

Jednání přípravného výboru dne 7.3.2011

Dne 7.3.2011 proběhlo 5. zasedání přípravného výboru. Na programu jednání byly zejména tyto otázky:

Výsledek ankety k rozsahu bytového celku

!!!  AKTUALIZOVÁNO 17.3.2011  !!! 

Zveřejňujeme, nyní již kompletní, výsledky ankety k rozsahu BTC, k možnostem financování a zájmu vstupu do družstva, konané ke dni 6.března 2011.

Vyjádření PV k „osobnímu“ dopisu M. Šauera

V pátek 4.3.2011 odeslal M. Šauer všem nájemníkům hromadný e-mail se svým "osobním" řešením aktuální problematiky prodeje našeho BTC.