slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

4. společné zasedání představenstva a kontrolní komise ze dne 30.6.2011

Dne 30.6.2011 se opět společně sešli členové představenstva a kontrolní komise na svém 4. zasedání. Na programu jednání byly především tyto body:

  • Předání informací ze společné schůze všech BD
  • Informace o dalším společném postupu
  • Souhlas s odesláním podnětu k řediteli Inspekce MO
  • Předpoklad svolání členské schůze družstva
  • Podklady pro jednání s bankami

Zápis z jednání naleznete ZDE

Nová nabídka na odkoupení BTC - navýšení ceny!!!

Oznámení předsedkyně představenstva

Dnes jsem od zástupce SVBF převzala novou nabídku ke koupi a nový koncept kupní smlouvy. Výše kupní ceny je v těchto dokumentech stanovena na 249.800.000,- Kč, což je navýšení o více než 19 milinů oproti předchozí nabídce, kterou jsme od SVBF převzali dne 9. června 2011. Navýšení ceny bylo pracovníkem SVBF telefonicky vysvětleno jako "překlep" v původní nabídce.

Šedesátidenní lhůta na vyjádření k nabídce počíná nově běžet dnešním dnem. O dalším postupu vás budeme neprodleně informovat.

3. společné zasedání představenstva a kontrolní komise ze dne 27.6.2011

Dne 27.6.2011 se opět společně sešli členové představenstva a kontrolní komise na svém 3. zasedání. Na programu jednání byly především tyto body:

  • Seznámení s výsledky ankety
  • Informace o aktivitách ostatních bytových družstev
  • Nabídka spolupráce s řepskými bytovými družstvy z ulice Mrkvičkova

Zápis z jednání naleznete ZDE

Výsledek ankety k nabídce na odkup našeho BTC

Anketní lístky odevzdalo celkem 87 nájemníků.

Anketa k nabídce na odkup našeho BTC

Vážení sousedé,

v minulých dnech jste měli možnost seznámit se prostřednictvím e-mailu a webových stránek www.druskula.cz s návrhem kupní smlouvy na náš bytový technologický celek. Nabídku ke koupi obdrželo i 21 dalších bytových celků v Praze, z nichž drtivá většina vyjádřila nespokojenost se zpracováním znaleckých posudků a s nabízenou kupní cenou.

2. společné zasedání představenstva a kontrolní komise ze dne 19.6.2011

Dne 19.6.2011 se společně sešli členové představenstva a kontrolní komise na druhém zasedání Bytového družstva Skuteckého - Laudova. Na programu jednání bylo zejména:

Nabídka na odkoupení BTC

   Dne 9. června 2011 převzal místopředseda BD Roman Talkner od SVBF oficiální písemnou nabídku na odkoupení našeho BTC. Součástí této nabídky jsou následující dokumenty:
1.     Nabídka na odkoupení BTC
2.     Koncept kupní smlouvy
3.     Průvodní zpráva ke znaleckému posudku
4.     Kopie znaleckého posudku

1. společné zasedání představenstva a kontrolní komise ze dne 31.5.2011

Dne 31.5.2011 se poprvé sešli členové představenstva a kontrolní komise na společném zasedání Bytového družstva Skuteckého - Laudova. Na programu jednání bylo zejména: