slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

Píší o nás: Právo - Obrana prodává byty mnohem dráž, než původně slíbila

V pondělí 11.7.2011 zveřejnil internetový server Novinky.cz článek, který vyšel v deníku Právo pod titulem: "Obrana prodává byty mnohem dráž, než původně slíbila". Celý článek včetně komentářů si můžete přečíst na adrese:

http://www.novinky.cz/domaci/238607-obrana-prodava-byty-mnohem-draz-nez-puvodne-slibila.html

V příloze rovněž uvádíme jeho kopii.

Dopis řediteli Inspekce MO

Na základě společného rozhodnutí představenstva a kontrolní komise našeho bytového družstva a v souladu se společnými kroky ostatních BTC v Praze byl dne 4.7.2011 odeslán dopis řediteli Inspekce MO s žádostí o pomoc ve věci stanovení cenové výše nabídky odkupu našeho BTC.

Kopii dopisu naleznete ZDE

Sdělení generálního sekretáře MO k situaci při prodeji BTC

Dne 4.7.2011 uveřejnila SVBF na svých internetových stránkách Sdělení generálního sekretáře MO k situaci při prodeji BTC. Text si můžete přečíst na stránkách www.svbf.cz

Kopii sdělení naleznete ZDE

Píší o nás: Mladá Fronta - Pro armádu nepracují

Ve čtvrtek 30. června 2011 zveřejnil deník Mladá Fronta Dnes článek kritizující snahu bytových družstev o snížení kupní ceny svých BTC. Jelikož je článek velice zavádějící a neobjektivní, rozhodli se na tento článek reagovat dopisem do redakce MFD. Tento dopis však otištěn nebyl. Naleznete jej v příloze s oskenovanou kopií článku MFD.

4. společné zasedání představenstva a kontrolní komise ze dne 30.6.2011

Dne 30.6.2011 se opět společně sešli členové představenstva a kontrolní komise na svém 4. zasedání. Na programu jednání byly především tyto body:

  • Předání informací ze společné schůze všech BD
  • Informace o dalším společném postupu
  • Souhlas s odesláním podnětu k řediteli Inspekce MO
  • Předpoklad svolání členské schůze družstva
  • Podklady pro jednání s bankami

Zápis z jednání naleznete ZDE

Dopis ministru obrany

Dne 30.6.2011 byl odeslán společný dopis ministru obrany za všechny BTC, které vyjádřily nespokojenost s procesem prodeje, zejména tedy s okolnostmi kolem znaleckých posudků a cenové nabídky.

Kopii dopisu předkládáme ZDE

Nová nabídka na odkoupení BTC - navýšení ceny!!!

Oznámení předsedkyně představenstva

Dnes jsem od zástupce SVBF převzala novou nabídku ke koupi a nový koncept kupní smlouvy. Výše kupní ceny je v těchto dokumentech stanovena na 249.800.000,- Kč, což je navýšení o více než 19 milinů oproti předchozí nabídce, kterou jsme od SVBF převzali dne 9. června 2011. Navýšení ceny bylo pracovníkem SVBF telefonicky vysvětleno jako "překlep" v původní nabídce.

Šedesátidenní lhůta na vyjádření k nabídce počíná nově běžet dnešním dnem. O dalším postupu vás budeme neprodleně informovat.

3. společné zasedání představenstva a kontrolní komise ze dne 27.6.2011

Dne 27.6.2011 se opět společně sešli členové představenstva a kontrolní komise na svém 3. zasedání. Na programu jednání byly především tyto body:

  • Seznámení s výsledky ankety
  • Informace o aktivitách ostatních bytových družstev
  • Nabídka spolupráce s řepskými bytovými družstvy z ulice Mrkvičkova

Zápis z jednání naleznete ZDE