slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

Plocha vašeho bytu

Vážení družstevníci, z odevzdaných anketních lístků je zřejmé, že někteří z vás počítají ve svých plánech s jinou plochou bytu než představenstvo. Rádi bychom proto upřesnili, která metráž je správná a bude z ní počítána cena vašich bytů.

7. společné zasedání představenstva a kontrolní komise ze dne 17.1.2012

Dne 17.1.2012 se sešli členové představenstva a kontrolní komise na svém 6. společném zasedání. Na programu jednání byly především tyto body:

Nový znalecký posudek a cenová nabídka

Vážení nájemníci !

V pátek dne 13. 1. 2012 obdrželo naše bytové družstvo nový oficiální znalecký posudek. Posudkem byla tentokrát stanovena pouze jedna cena, která je zároveň cenou nabídkovou. Pokud tuto nabídku odsouhlasí členská schůze BD, začne MO neprodleně připravovat kupní smlouvu.

V následující tabulce uvádíme ceny a orientační výpočty vycházející z nového znaleckého posudku:

Duplicitní předpis nájemného

SVBF řeší ve spolupráci s Českou poštou a.s.mimořádnou situaci, kdy došlo za měsíc leden 2012 k duplicitnímu předpisu nájemného a služeb spojených s užíváním bytu, které jsou hrazeny prostřednictvím inkasního střediska (SIPO). SVBF nás požádala o informovanost nájemníků, další podrobnosti naleznete v přiloženém dopise.

Aktuální informace

SVBF informovala představenstvo Bytového družstva Skuteckého - Laudova, že prohlídka objektu znalcem za účelem vypracování nových znaleckých posudků proběhne v úterý 27. prosince 2011 v odpoledních hodinách.

Aktuální informace

Vážení a milí družstevníci,

na základě vašich nesčetných a oprávněně netrpělivých dotazů si vás dovoluji stručně informovat o nejnovějším vývoji událostí. (Stručnost následující informace je záměrná, emoce a mé osobní názory na jednání SVBF na webové stránky nepatří.)

Termín převzetí nového posudku

Dle informace SVBF by měl být nový posudek s novou cenou předán našemu družstvu v týdnu od 5. do 9. prosince 2011.
 
Představenstvo BD

!!! POZOR ZMĚNA !!!

Vážení družstevníci,

dnes nám Odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem MO ČR potvrdil informaci, že všechny znalecké posudky budou společností Grant Thornton Valuations, a.s. kompletně přepracovány, a to nově najatým znalcem. Tyto nové posudky by měly být vypracovány nejpozději do konce listopadu 2011 a poté budou jednotlivá družstva zvána k novému jednání.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti se plánovaná členská schůze dne 22. 11. 2011 ruší!