slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

Duplicitní předpis nájemného

SVBF řeší ve spolupráci s Českou poštou a.s.mimořádnou situaci, kdy došlo za měsíc leden 2012 k duplicitnímu předpisu nájemného a služeb spojených s užíváním bytu, které jsou hrazeny prostřednictvím inkasního střediska (SIPO). SVBF nás požádala o informovanost nájemníků, další podrobnosti naleznete v přiloženém dopise.

Aktuální informace

SVBF informovala představenstvo Bytového družstva Skuteckého - Laudova, že prohlídka objektu znalcem za účelem vypracování nových znaleckých posudků proběhne v úterý 27. prosince 2011 v odpoledních hodinách.

Aktuální informace

Vážení a milí družstevníci,

na základě vašich nesčetných a oprávněně netrpělivých dotazů si vás dovoluji stručně informovat o nejnovějším vývoji událostí. (Stručnost následující informace je záměrná, emoce a mé osobní názory na jednání SVBF na webové stránky nepatří.)

Termín převzetí nového posudku

Dle informace SVBF by měl být nový posudek s novou cenou předán našemu družstvu v týdnu od 5. do 9. prosince 2011.
 
Představenstvo BD

!!! POZOR ZMĚNA !!!

Vážení družstevníci,

dnes nám Odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem MO ČR potvrdil informaci, že všechny znalecké posudky budou společností Grant Thornton Valuations, a.s. kompletně přepracovány, a to nově najatým znalcem. Tyto nové posudky by měly být vypracovány nejpozději do konce listopadu 2011 a poté budou jednotlivá družstva zvána k novému jednání.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti se plánovaná členská schůze dne 22. 11. 2011 ruší!

Členská schůze

Vážení družstevníci,

dovolujeme si vás s co největším předstihem informovat, že v úterý 22. listopadu 2011 v 19 hodin se ve skleněném sále ZŠ Laudova koná členská schůze Bytového družstva Skuteckého - Laudova. Oficiální pozvánku s programem a podrobnějšími informacemi obdržíte v souladu se stanovami nejpozději 15 dnů předem.

Představenstvo BD

Orientační výpočet ceny za m2 bytové plochy

Vážení nájemníci !

Jak jsme vás informovali, dne 18. 10. 2011 obdrželo bytové družstvo oficiální nabídku MO k odkupu našeho BTC, a to za cenu 199 900 000 Kč včetně objektu garáží. 

Pro lepší představu o ceně právě vašeho bytu uvádíme orientační výpočet ceny za m2 bytové plochy.
 

Jednání na MO - převzetí nové nabídky

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova se v úterý 18.10. zúčastnilo pracovní schůzky na MO. Přinášíme vám v několika stručných bodech výsledky tohoto jednání:

- Obdrželi jsme Aktualizaci posudku. Posudek zůstal beze změny, pouze výsledná cena obvyklá je v závěru snížena o 20 % a tato nová kupní cena se nazývá cenou tržní a činí 199 900 000 Kč za celé naše BTC včetně objektu garáží.