slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

Znalecký posudek - Hodnocení stavu a návrh opatření u garážového domu

Vážení členové bytového družstva - nájemci garáží a garážových stání,

dne 5. 6. 2017 obdrželo naše Bytové družstvo "Znalecký posudek - Hodnocení stavu a návrh opatření u garážového domu", které bylo zpracováno soudním znalcem.

Uvedený posudek, který odráží skutečný aktuální technický stav garážového domu, je přiložen.

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého - Laudova

Havarijní stav dveří vchodu Laudova 1385

Vážení členové Bytového družstva, Vážení sousedé,
 
upozorňujeme Vás, že vstupní dveře Laudova 1385/31 do ulice Laudova definitivně ukončily svoji životnost, když praskla spodní část rámu. V tuto chvíli hrozí skutečně jejich vypadnutí.
 
Na základě tohoto havarijního stavu Vás žádáme, abyste tento vchod až do výměny dveří nepoužívali.
 

19. členská schůze 2017

19. členská schůze byla svolána na čtvrtek dne 8. 6. 2017 od 18:15 hod. v Sokolovně KC Průhon, Na Chobotě 125/2b, 163 00 Praha 6 – Řepy.

  • pozvánka
  • materiály pro členskou schůzi naleznete v příloze

Poptávka provedení „Auditu oprávněnosti a účelnosti vynaložených nákladů ve prospěch Bytového družstva Skuteckého – Laudova“

Bytové družstvo Skuteckého - Laudova poptává provedení „Auditu oprávněnosti a účelnosti vynaložených nákladů ve prospěch Bytového družstva Skuteckého – Laudova“.

Termín podání nabídek: do 20. dubna 2017 do 18:00 hod.

Kontaktní údaje a detailní informace v poptávce (viz. příloha).

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého - Laudova

Vyhodnocení poptávky služeb ekonomické a administrativní správy, účetnictví a mzdové agendy ve prospěch Bytového družstva

Poptávka byla uveřejněna na poptávkovém serveru www.aaapoptavka.cz, na webových stránkách www.druskula.cz a prostřednictvím e-mailu bylo osloveno 17 společností poskytujících poptávané služby ekonomické správy.

Představenstvo BD obdrželo ve lhůtě pro podání nabídek celkem 8 nabídek.

Vyhodnocení nabídek bylo provedeno komisí, která byla složena ze zástupce představenstva BD, kontrolní komise BD a člena BD (dobrovolníka).

Poptávka služeb ekonomické a administrativní správy, účetnictví a mzdové agendy ve prospěch Bytového družstva

Bytové družstvo Skuteckého - Laudova poptává ve prospěch svých bytových a nebytových jednotek a garážových stání služby ekonomické a administrativní správy, účetnictví a mzdové agendy.

Termín podání nabídek: do 21. března 2017 do 18:00 hod.

Kontaktní údaje a detailní informace v poptávce (viz. příloha).

Představenstvo BD

Ukončení smlouvy ze strany správcovské firmy

Vážení členové bytového družstva,

v průběhu jednání nad 2. dodatkem k mandátní smlouvě se správcovskou firmou ADUMA, tato dne 6. 3. 2017 ukončila smluvní vztah ke dni 30. 6. 2017. Tento 2.dodatek měl narovnat smluvní podmínky z hlediska snížení počtu skutečně spravovaných bytových jednotek.
Na základě výpovědi ze strany ADUMA představenstvo vyhlásí poptávku na nového smluvního partnera k zabezpečení ekonomické správy bytových a nebytových jednotek a garážových stání ve svém majetku.

Mimořádná splátka dalšího členského vkladu

Na základě rozhodnutí představenstva 02-01 ze dne dne 3. 2. 2017 je stanoven termín první mimořádné splátky pro rok 2017 na 31. 5. 2017.

V případě vašeho zájmu o využití výše uvedeného termínu předejte představenstvu originál podepsané žádosti (v případě SJM podepsaný oběma manželi) nejpozději do konce února 2017.