slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

19. členská schůze 2017

19. členská schůze byla svolána na čtvrtek dne 8. 6. 2017 od 18:15 hod. v Sokolovně KC Průhon, Na Chobotě 125/2b, 163 00 Praha 6 – Řepy.

  • pozvánka
  • materiály pro členskou schůzi naleznete v příloze

Poptávka provedení „Auditu oprávněnosti a účelnosti vynaložených nákladů ve prospěch Bytového družstva Skuteckého – Laudova“

Bytové družstvo Skuteckého - Laudova poptává provedení „Auditu oprávněnosti a účelnosti vynaložených nákladů ve prospěch Bytového družstva Skuteckého – Laudova“.

Termín podání nabídek: do 20. dubna 2017 do 18:00 hod.

Kontaktní údaje a detailní informace v poptávce (viz. příloha).

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého - Laudova

Vyhodnocení poptávky služeb ekonomické a administrativní správy, účetnictví a mzdové agendy ve prospěch Bytového družstva

Poptávka byla uveřejněna na poptávkovém serveru www.aaapoptavka.cz, na webových stránkách www.druskula.cz a prostřednictvím e-mailu bylo osloveno 17 společností poskytujících poptávané služby ekonomické správy.

Představenstvo BD obdrželo ve lhůtě pro podání nabídek celkem 8 nabídek.

Vyhodnocení nabídek bylo provedeno komisí, která byla složena ze zástupce představenstva BD, kontrolní komise BD a člena BD (dobrovolníka).

Poptávka služeb ekonomické a administrativní správy, účetnictví a mzdové agendy ve prospěch Bytového družstva

Bytové družstvo Skuteckého - Laudova poptává ve prospěch svých bytových a nebytových jednotek a garážových stání služby ekonomické a administrativní správy, účetnictví a mzdové agendy.

Termín podání nabídek: do 21. března 2017 do 18:00 hod.

Kontaktní údaje a detailní informace v poptávce (viz. příloha).

Představenstvo BD

Ukončení smlouvy ze strany správcovské firmy

Vážení členové bytového družstva,

v průběhu jednání nad 2. dodatkem k mandátní smlouvě se správcovskou firmou ADUMA, tato dne 6. 3. 2017 ukončila smluvní vztah ke dni 30. 6. 2017. Tento 2.dodatek měl narovnat smluvní podmínky z hlediska snížení počtu skutečně spravovaných bytových jednotek.
Na základě výpovědi ze strany ADUMA představenstvo vyhlásí poptávku na nového smluvního partnera k zabezpečení ekonomické správy bytových a nebytových jednotek a garážových stání ve svém majetku.

Mimořádná splátka dalšího členského vkladu

Na základě rozhodnutí představenstva 02-01 ze dne dne 3. 2. 2017 je stanoven termín první mimořádné splátky pro rok 2017 na 31. 5. 2017.

V případě vašeho zájmu o využití výše uvedeného termínu předejte představenstvu originál podepsané žádosti (v případě SJM podepsaný oběma manželi) nejpozději do konce února 2017.

Rekonstrukce vstupního schodiště Laudova 1384/29

Na základě uzavřené smlouvy mezi Společenstvím vlastníků domu Laudova 1384 – 1386 a smluvním dodavatelem p. Turkem k odstranění havarijního stavu vstupních schodišť objektu Laudova, bude v nejbližších dnech zahájena jejich rekonstrukce.

Na základě informací, které poskytl Výbor SV domu Laudova představenstvu našeho Bytového družstva bude rekonstrukce probíhat takto:

1. V I. fázi se rekonstrukce týká pouze vstupního schodiště vchodu Laudova 1384/29.

Měření bytových a nebytových jednotek v objektu Skuteckého

V těchto dnech začíná v objektu Skuteckého měření všech jednotek. Důvodem je vyměření vytápěných a nevytápěných místností pro vyúčtování nákladů na topení. Tato akce je v kompetenci SV domu Skuteckého, které dle dohody poskytne získané údaje i našemu družstvu, aby mohlo být zpracováno vyúčtování služeb za rok 2016 a dořešeny reklamace vyúčtování za rok 2015.

Představenstvo tímto všechny nájemce žádá, aby zástupcům SV Skuteckého zpřístupnili bytové jednotky, případně s vyměřováním vypomohli.