slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

Zveřejnění stanov a notářského zápisu

Informujeme všechny družstevníky, že do sekce "Stanovybylo vloženo aktuální znění schválených Stanov našeho BD, tak jak bylo přijato na 7. členské schůzi ze dne 24.6.2014 a byly odebrány již neaktuální dokumenty.

K zápisu z uvedené čl. schůze byl rovněž přiložen i notářský zápis z této schůze s ověřeným zněním těchto stanov. Jeho znění naleznete jak později ve Sbírce listin Veřejného rejstříku, tak i bez příloh v neveřejné části našeho webu [ ZDE ].

Vyúčtování hospodaření družstva k 2. čtvrtletí 2014 - doplněno dne 26.8.2014

Do sekce "Finance" v neveřejné části webu bylo vloženo Vyúčtování nákladů k 2. čtvrtletí 2014. Dokument naleznete po přihlášení v sekci Finance --> Účetnictví v roce 2014.

Smlouvy BD

Dokumenty v neveřejné části našeho webu byly doplněny o aktuálně uzavřené a platné smlouvy našeho BD s jinými subjekty. Naleznete jej po přihlášení v sekci Dokumenty --> Smlouvy

Pozvánka na 8. členskou schůzi


 
 

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova
se sídlem Laudova 31/1385, Praha 6 – Řepy,
s v o l á v á
v souladu s čl. 16 stanov bytového družstva
8. členskou schůzi bytového družstva,
která se koná v úterý dne 9. 9. 2014 od 18:00 hodin, 
ve společenské místnosti (prosklený sál) v ZŠ genpor. Františka Peřiny
Socháňova 19/1139, 163 00 Praha 6 – Řepy  
 

Zveřejnění zápisu ze 7. členské schůze

Na konci minulého týdne představnstvo BD obdrželo od ověřovatelů zápisu ze 7. členské schůze finální a ověřenou verzi tohoto zápisu. Jeho znění přikládáme k dokumentům ze 7. členské schůze, které naleznete v neveřejné sekci našeho webu [ ZDE ].

Návrh na vklad do KN - výmaz zástavního práva

Dne 16. 7. 2014 byl podán Návrh na vklad do Katastru nevovitostí s žádostí o výmaz zástavního práva k jednotkám, které nebyly od prvopočátku dotčeny úvěrovou smlouvou při odkupu bytového celku a u těch, u kterých byl splacen celý členský podíl v roce 2013. Oskenovanou kopii tohoto Návrhu naleznete v neveřejné části webu [ ZDE ].

Potvrzení o zániku pohledávky zajištěné zástavním právem k nemovitosti

Dne 10. 7. 2014 jsme obdrželi od Raiffeisen Stavební spořitelny potvrzení o zániku pohledávky zajištěné zástavním právem k nemovitosti u jednotek, které nebyly od prvopočátku dotčeny úvěrovou smlouvou při odkupu bytového celku a u těch, u kterých byl splacen celý členský podíl v roce 2013. Oskenovanou kopii tohoto potvrzení s výpisem jednotek naleznete v neveřejné části webu [ ZDE ]

Návrh Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Důležitým krokem pro převod bytů do osobního vlastnictví je podpis Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky. Návrhy jejího znění vám nyní dáváme k dispozici k připomínkování. Návrhy jsou celkem tři, jeden pro blok Skuteckého, jeden pro blok Laudova a jeden pro blok garáží. Tyto návrhy byly vytvořeny ve spolupráci se zpracovatelem Prohlášení vlastníka a byly individuálně konzultovány jak s nezávislými právníky, tak i s bankovními institucemi pro případný hypoteční úvěr. Případné připomínky ke znění smluv nám zašlete nejpozději do 19. 7. 2014.