slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

Závady z protipožární kontroly

Děkujeme všem družstevníkům, kteří si na základě výzvy odklidili předměty uvedené na seznamu závad z protipožární kontroly ze dne 18. 3. 2014. Zbylé neodklizené předměty prosím odstraňte nejpozději do 31. 8. 2014. V průběhu měsíce září pak budou případné neodklizené předměty přeneseny na jedno sběrné místo a následně pro ně bude objednán kontejner a budou odvezeny.

Oprava plastových oken

Dne 2. dubna 2014 představenstvo vyvěsilo výzvu pro zájemce o seřízení plastových oken. Z důvodu velkých finančních nákladů, které by si vyžádalo původně zamýšlené pozáruční seřízení všech oken v bytových i společných prostorech, bude provedena pouze nutná oprava závad nahlášených v uvedeném termínu

Hlášení závad - drobné opravy

Dne 29. 6. 2014 byla podepsána smlouva o provádění drobné údržby v našem objektu s p. Jaroslavem Hajným. O tomto kroku bylo rozhodnuto na 6. členské schůzi. Od 1. 7. 2014 je tedy možné se na tohoto pracovníka obracet a využívat jeho služby ve stanoveném rozsahu. Kontaktovat jej můžete na nově zřízené e-mailové adrese zavady@druskula.cz. Zprávy z této adresy jsou rovněž odesílány představenstvu družstva pro přehled nad hlášenými závadami.

Rezignace členů představenstva

Na 7. členské schůzi rezignovala většina členů představenstva našeho družstva na své funkce. Z důvodu nutnosti obsazení funkcí v orgánech družstva a to jak představenstva, tak i kontrolní komise, bude nutné svolat členskou schůzi. Představenstvo si uvědomuje, že svolání členské schůze v době dovolených by mohlo být pro členy družstva komplikované a proto navrhuje termín v 1. polovině září, t.j. 8-11. 9. 2014. Po upřesnění tohoto termínu budete včas informováni.

Smlouva s firmou CentroNet, a.s.

Informujeme všechny družstevníky, že dne 20. 6. 2014 byla na základě usnesení z 6. členské schůze podepsána Smlouva o umístění zařízení s firmou CentroNet, a.s.. Elektronickou verzi této smlouvy naleznete v neveřejné sekci webových stránek - Dokumenty --> Smlouvy.

Zveřejnění zápisu z 6. členské schůze

Do neveřejné sekce -> Členská schůze byl vložen Zápis ze 6. členské schůze konané dne 26.5.2014. Naleznete jej po příhlášení [ ZDE ]

Ověření podpisu na plné moci - aktualizováno 22. 6. 2014

Vážení družstevníci,

V poslední době jste se nás dotazovali, zda plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být úředně ověřená či nikoliv. Jelikož pro schválení stanov bytového družstva je nutné zajistit účast notáře, dotázali jsme se jej na jeho stanovisko. Jednoznačně potvrdil, že pro tento úkon je nutné mít podpis na plné moci úředně ověřený! Na plné moci bez úředního ověření tedy nebude na schůzi brán zřetel.

Místo konání 7. členské schůze

Na žádost předsedkyně kontrolní komise a některých družstevníků bychom vás chtěli upozornit na místo konání 7. členské schůze. Tentokrát NENÍ jako obvykle v kulturáčku na Bílé hoře, ale z důvodu vytíženosti sálu jsme zvolili společenskou místnost (prosklený sál) v ZŠ genpor.