slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

Potvrzení o zániku pohledávky zajištěné zástavním právem k nemovitosti

Dne 10. 7. 2014 jsme obdrželi od Raiffeisen Stavební spořitelny potvrzení o zániku pohledávky zajištěné zástavním právem k nemovitosti u jednotek, které nebyly od prvopočátku dotčeny úvěrovou smlouvou při odkupu bytového celku a u těch, u kterých byl splacen celý členský podíl v roce 2013. Oskenovanou kopii tohoto potvrzení s výpisem jednotek naleznete v neveřejné části webu [ ZDE ]

Návrh Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Důležitým krokem pro převod bytů do osobního vlastnictví je podpis Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky. Návrhy jejího znění vám nyní dáváme k dispozici k připomínkování. Návrhy jsou celkem tři, jeden pro blok Skuteckého, jeden pro blok Laudova a jeden pro blok garáží. Tyto návrhy byly vytvořeny ve spolupráci se zpracovatelem Prohlášení vlastníka a byly individuálně konzultovány jak s nezávislými právníky, tak i s bankovními institucemi pro případný hypoteční úvěr. Případné připomínky ke znění smluv nám zašlete nejpozději do 19. 7. 2014.

Odstávka teplé vody - upřesnění z 2. 7. 2014

Dne 2. 7. 2014 byla provedena odstávka teplé vody firmou Pražská teplárenská, a.s. a to v plánovaném časovém rozmezí 04.00 - 20.00 hod.. Dle telefonického upřesnění bude tato odstávka trvat 24 hodin, obnovu dodávky TUV lze tedy očekávat následující den v dopoledních hodinách. O této odstávce jsme nebyli předem informováni a tak situaci budeme řešit s dodavatelem TUV. 

Závady z protipožární kontroly

Děkujeme všem družstevníkům, kteří si na základě výzvy odklidili předměty uvedené na seznamu závad z protipožární kontroly ze dne 18. 3. 2014. Zbylé neodklizené předměty prosím odstraňte nejpozději do 31. 8. 2014. V průběhu měsíce září pak budou případné neodklizené předměty přeneseny na jedno sběrné místo a následně pro ně bude objednán kontejner a budou odvezeny.

Oprava plastových oken

Dne 2. dubna 2014 představenstvo vyvěsilo výzvu pro zájemce o seřízení plastových oken. Z důvodu velkých finančních nákladů, které by si vyžádalo původně zamýšlené pozáruční seřízení všech oken v bytových i společných prostorech, bude provedena pouze nutná oprava závad nahlášených v uvedeném termínu

Hlášení závad - drobné opravy

Dne 29. 6. 2014 byla podepsána smlouva o provádění drobné údržby v našem objektu s p. Jaroslavem Hajným. O tomto kroku bylo rozhodnuto na 6. členské schůzi. Od 1. 7. 2014 je tedy možné se na tohoto pracovníka obracet a využívat jeho služby ve stanoveném rozsahu. Kontaktovat jej můžete na nově zřízené e-mailové adrese zavady@druskula.cz. Zprávy z této adresy jsou rovněž odesílány představenstvu družstva pro přehled nad hlášenými závadami.

Rezignace členů představenstva

Na 7. členské schůzi rezignovala většina členů představenstva našeho družstva na své funkce. Z důvodu nutnosti obsazení funkcí v orgánech družstva a to jak představenstva, tak i kontrolní komise, bude nutné svolat členskou schůzi. Představenstvo si uvědomuje, že svolání členské schůze v době dovolených by mohlo být pro členy družstva komplikované a proto navrhuje termín v 1. polovině září, t.j. 8-11. 9. 2014. Po upřesnění tohoto termínu budete včas informováni.

Smlouva s firmou CentroNet, a.s.

Informujeme všechny družstevníky, že dne 20. 6. 2014 byla na základě usnesení z 6. členské schůze podepsána Smlouva o umístění zařízení s firmou CentroNet, a.s.. Elektronickou verzi této smlouvy naleznete v neveřejné sekci webových stránek - Dokumenty --> Smlouvy.