slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

Pozvánka na 8. členskou schůzi


 
 

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova
se sídlem Laudova 31/1385, Praha 6 – Řepy,
s v o l á v á
v souladu s čl. 16 stanov bytového družstva
8. členskou schůzi bytového družstva,
která se koná v úterý dne 9. 9. 2014 od 18:00 hodin, 
ve společenské místnosti (prosklený sál) v ZŠ genpor. Františka Peřiny
Socháňova 19/1139, 163 00 Praha 6 – Řepy  
 

Zveřejnění zápisu ze 7. členské schůze

Na konci minulého týdne představnstvo BD obdrželo od ověřovatelů zápisu ze 7. členské schůze finální a ověřenou verzi tohoto zápisu. Jeho znění přikládáme k dokumentům ze 7. členské schůze, které naleznete v neveřejné sekci našeho webu [ ZDE ].

Návrh na vklad do KN - výmaz zástavního práva

Dne 16. 7. 2014 byl podán Návrh na vklad do Katastru nevovitostí s žádostí o výmaz zástavního práva k jednotkám, které nebyly od prvopočátku dotčeny úvěrovou smlouvou při odkupu bytového celku a u těch, u kterých byl splacen celý členský podíl v roce 2013. Oskenovanou kopii tohoto Návrhu naleznete v neveřejné části webu [ ZDE ].

Potvrzení o zániku pohledávky zajištěné zástavním právem k nemovitosti

Dne 10. 7. 2014 jsme obdrželi od Raiffeisen Stavební spořitelny potvrzení o zániku pohledávky zajištěné zástavním právem k nemovitosti u jednotek, které nebyly od prvopočátku dotčeny úvěrovou smlouvou při odkupu bytového celku a u těch, u kterých byl splacen celý členský podíl v roce 2013. Oskenovanou kopii tohoto potvrzení s výpisem jednotek naleznete v neveřejné části webu [ ZDE ]

Návrh Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Důležitým krokem pro převod bytů do osobního vlastnictví je podpis Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky. Návrhy jejího znění vám nyní dáváme k dispozici k připomínkování. Návrhy jsou celkem tři, jeden pro blok Skuteckého, jeden pro blok Laudova a jeden pro blok garáží. Tyto návrhy byly vytvořeny ve spolupráci se zpracovatelem Prohlášení vlastníka a byly individuálně konzultovány jak s nezávislými právníky, tak i s bankovními institucemi pro případný hypoteční úvěr. Případné připomínky ke znění smluv nám zašlete nejpozději do 19. 7. 2014.

Odstávka teplé vody - upřesnění z 2. 7. 2014

Dne 2. 7. 2014 byla provedena odstávka teplé vody firmou Pražská teplárenská, a.s. a to v plánovaném časovém rozmezí 04.00 - 20.00 hod.. Dle telefonického upřesnění bude tato odstávka trvat 24 hodin, obnovu dodávky TUV lze tedy očekávat následující den v dopoledních hodinách. O této odstávce jsme nebyli předem informováni a tak situaci budeme řešit s dodavatelem TUV. 

Závady z protipožární kontroly

Děkujeme všem družstevníkům, kteří si na základě výzvy odklidili předměty uvedené na seznamu závad z protipožární kontroly ze dne 18. 3. 2014. Zbylé neodklizené předměty prosím odstraňte nejpozději do 31. 8. 2014. V průběhu měsíce září pak budou případné neodklizené předměty přeneseny na jedno sběrné místo a následně pro ně bude objednán kontejner a budou odvezeny.

Oprava plastových oken

Dne 2. dubna 2014 představenstvo vyvěsilo výzvu pro zájemce o seřízení plastových oken. Z důvodu velkých finančních nákladů, které by si vyžádalo původně zamýšlené pozáruční seřízení všech oken v bytových i společných prostorech, bude provedena pouze nutná oprava závad nahlášených v uvedeném termínu