slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

Hlášení závad - drobné opravy

Dne 29. 6. 2014 byla podepsána smlouva o provádění drobné údržby v našem objektu s p. Jaroslavem Hajným. O tomto kroku bylo rozhodnuto na 6. členské schůzi. Od 1. 7. 2014 je tedy možné se na tohoto pracovníka obracet a využívat jeho služby ve stanoveném rozsahu. Kontaktovat jej můžete na nově zřízené e-mailové adrese zavady@druskula.cz. Zprávy z této adresy jsou rovněž odesílány představenstvu družstva pro přehled nad hlášenými závadami.

Rezignace členů představenstva

Na 7. členské schůzi rezignovala většina členů představenstva našeho družstva na své funkce. Z důvodu nutnosti obsazení funkcí v orgánech družstva a to jak představenstva, tak i kontrolní komise, bude nutné svolat členskou schůzi. Představenstvo si uvědomuje, že svolání členské schůze v době dovolených by mohlo být pro členy družstva komplikované a proto navrhuje termín v 1. polovině září, t.j. 8-11. 9. 2014. Po upřesnění tohoto termínu budete včas informováni.

Smlouva s firmou CentroNet, a.s.

Informujeme všechny družstevníky, že dne 20. 6. 2014 byla na základě usnesení z 6. členské schůze podepsána Smlouva o umístění zařízení s firmou CentroNet, a.s.. Elektronickou verzi této smlouvy naleznete v neveřejné sekci webových stránek - Dokumenty --> Smlouvy.

Zveřejnění zápisu z 6. členské schůze

Do neveřejné sekce -> Členská schůze byl vložen Zápis ze 6. členské schůze konané dne 26.5.2014. Naleznete jej po příhlášení [ ZDE ]

Ověření podpisu na plné moci - aktualizováno 22. 6. 2014

Vážení družstevníci,

V poslední době jste se nás dotazovali, zda plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být úředně ověřená či nikoliv. Jelikož pro schválení stanov bytového družstva je nutné zajistit účast notáře, dotázali jsme se jej na jeho stanovisko. Jednoznačně potvrdil, že pro tento úkon je nutné mít podpis na plné moci úředně ověřený! Na plné moci bez úředního ověření tedy nebude na schůzi brán zřetel.

Místo konání 7. členské schůze

Na žádost předsedkyně kontrolní komise a některých družstevníků bychom vás chtěli upozornit na místo konání 7. členské schůze. Tentokrát NENÍ jako obvykle v kulturáčku na Bílé hoře, ale z důvodu vytíženosti sálu jsme zvolili společenskou místnost (prosklený sál) v ZŠ genpor.

Žádost o výmaz zástavního práva

Informujeme družstevníky, že dne 2. 6. 2014 byla představenstvem družstva zaslána do banky žádost o výmaz zástavního práva u těch jednotek, které nebyly od prvopočátku dotčeny úvěrovou smlouvou při odkupu bytového celku a u těch, u kterých byl splacen celý členský podíl v roce 2013. 

Pozvánka na 7. členskou schůzi - průvodní dopis

Vážení družstevníci,

V příloze tohoto e-mailu vám zasíláme pozvánku na 7. členskou schůzi, která se koná v úterý dne 24.6.2014 od 18.00 hod. ve společenské místnosti (prosklený sál) v ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 19/1139, 163 00 Praha 6 – Řepy.