slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

Vyklizení společných prostor

Vážení družstevníci,
v minulém týdnu byla dokončena kontrola všech společných prostor v našem bytovém celku. Při této kontrole bylo zjištěno, že jsou tyto prostory opět neoprávněně užívány ke skladování předmětů osobní potřeby a to i v rozporu s protipožárními předpisy. Vzhledem ke skutečnosti, že dne 5. 12. 2014 bude přistaven velkoobjemový kontejner na odvoz odpadu, vyzýváme ty družstevníky, kteří nepotřebné věci ve společných prostorách domů neoprávněně skladují, aby této možnosti využili a své předměty odklidili. Pokud tak neučiní, bude přijato následné opatření!

Zápis vlastnického práva k jednotkám na KN

Vážení družstevníci,

k dnešnímu dni bylo do Katastru nemovitostí zapsáno vlastnické právo k bytovým jednotkám převedeným do vlastnictví prvních pěti družstevníků. Nyní je nutné doložit vznik SVJ zápisem do veřejného rejstříku a následně bude Katastr zapisovat i další bytové jednotky převedené do vlastnictví.

Zápisy z jednání představenstva

Do neveřejné části našich webových stránek byly vloženy zápisy z posledních jednání představenstva. Zápisy naleznete po přihlášení [ ZDE ]

Poptávka - Posouzení stavu střechy

Bytové družstvo Skuteckého - Laudova poptává odborné posouzení stávajícího stavu střech bytových domů v objektu, jehož je vlastníkem a písemné doporučení řešení případných oprav včetně cenového odhadu.

Průkazy energetické náročnosti budov

Do provozních dokumentů našeho Družstva jsme vložili aktuálně vypracované Průkazy energetické náročnosti našich budov. Dokumenty naleznete [ ZDE ]

Vyúčtování hospodaření družstva k 3. čtvrtletí 2014

Do sekce Finance v neveřejné části webu bylo vloženo Vyúčtování nákladů k 3. čtvrtletí 2014. Dokumenty naleznete po přihlášení  [ ZDE ]

Poptávka – Posouzení stavu otopné soustavy

Bytové družstvo Skuteckého - Laudova poptává odborné posouzení stávajícího stavu otopné soustavy v bytových domech a písemné doporučení řešení včetně cenového odhadu.

Zveřejnění zápisu z 9. členské schůze

Do neveřejné části našeho webu - do sekce Členská schůze - byl vložen Zápis z 9. jednání členské schůze konané dne 23.10.2014. Dokument naleznete po přihlášení [ ZDE ].