slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

Poptávka - Posouzení stavu střechy

Bytové družstvo Skuteckého - Laudova poptává odborné posouzení stávajícího stavu střech bytových domů v objektu, jehož je vlastníkem a písemné doporučení řešení případných oprav včetně cenového odhadu.

Průkazy energetické náročnosti budov

Do provozních dokumentů našeho Družstva jsme vložili aktuálně vypracované Průkazy energetické náročnosti našich budov. Dokumenty naleznete [ ZDE ]

Vyúčtování hospodaření družstva k 3. čtvrtletí 2014

Do sekce Finance v neveřejné části webu bylo vloženo Vyúčtování nákladů k 3. čtvrtletí 2014. Dokumenty naleznete po přihlášení  [ ZDE ]

Poptávka – Posouzení stavu otopné soustavy

Bytové družstvo Skuteckého - Laudova poptává odborné posouzení stávajícího stavu otopné soustavy v bytových domech a písemné doporučení řešení včetně cenového odhadu.

Zveřejnění zápisu z 9. členské schůze

Do neveřejné části našeho webu - do sekce Členská schůze - byl vložen Zápis z 9. jednání členské schůze konané dne 23.10.2014. Dokument naleznete po přihlášení [ ZDE ].

Pozvánka na 9. členskou schůzi - aktualizováno dne 22.10.2014


 
 

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova
se sídlem Laudova 31/1385, Praha 6 – Řepy,
s v o l á v á
v souladu s čl. 16 stanov bytového družstva
9. členskou schůzi bytového družstva,
která se koná ve čtvrtek dne 23. 10. 2014 od 18:00 hodin, 
v sále Kulturáčku na Bílé Hoře
Ke kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy  
 

Poptávka - právní služby

Bytové družstvo poptává právní služby pro oblast občanského a obchodního práva, pro oblast práva nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pro oblast právních vztahů k nemovitostem, pro oblast pojišťovacího práva a pro oblast finančního práva.

Zápis z jednání kontrolní komise

Do sekce kontrolní komise byl vložen zápis z jejího jednání ze dne 24. 9. 2014. Zápis naleznete po přihlášení do neveřejné části webu [ ZDE ].