slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

Poptávka - právní služby

Bytové družstvo poptává právní služby pro oblast občanského a obchodního práva, pro oblast práva nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pro oblast právních vztahů k nemovitostem, pro oblast pojišťovacího práva a pro oblast finančního práva.

Zápis z jednání kontrolní komise

Do sekce kontrolní komise byl vložen zápis z jejího jednání ze dne 24. 9. 2014. Zápis naleznete po přihlášení do neveřejné části webu [ ZDE ].

Zahájení topné sezóny

Dne 24.9.2014 byla zahájena topná sezóna. Žádáme tímto všechny družstevníky, aby dnes otevřeli ventily na svých radiátorech a umožnili tak odvzdušnění otopné soustavy. Zároveň žádáme ty družstevníky, kteří bydlí v posledních patrech, aby dnes a zítra večer provedli odvzdušnění radiátorů.

Zveřejnění zápisu z 8. členské schůze

Na konci minulého týdne představnstvo BD obdrželo od ověřovatelů zápisu z 8. členské schůze finální a ověřenou verzi tohoto zápisu. Jeho znění přikládáme k dokumentům z 8. členské schůze, které naleznete v neveřejné sekci našeho webu [ ZDE ].

Podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku

Dne 23.9.2014 byly shromážděny všechny potřebné dokumenty a byl podán návrh na zápis nového představenstva a kontrolní komise do obchodního rejstříku. Zároveň byl podán návrh na zápis nových stanov a na zápis informace o podřízení se novému zákonu jako celku.

Nové představenstvo. A co dál?

Vážení družstevníci, na včerejší členské schůzi bylo zvoleno nové představenstvo našeho bytového družstva. Ihned po skončení členské schůze se konala krátká schůze představenstva, na které byly zvoleny předsedkyně a místopředsedkyně představenstva. Představenstvo tedy bude působit v tomto složení:

Výmaz zástavního práva v KN

Informujeme všechny družstevníky, že byl v Katastru nemovitostí proveden výmaz zástavního práva k jednotkám, u kterých toto bylo požadováno dne 16.7.2014, viz. [ článek ].

Zveřejnění stanov a notářského zápisu

Informujeme všechny družstevníky, že do sekce "Stanovybylo vloženo aktuální znění schválených Stanov našeho BD, tak jak bylo přijato na 7. členské schůzi ze dne 24.6.2014 a byly odebrány již neaktuální dokumenty.

K zápisu z uvedené čl. schůze byl rovněž přiložen i notářský zápis z této schůze s ověřeným zněním těchto stanov. Jeho znění naleznete jak později ve Sbírce listin Veřejného rejstříku, tak i bez příloh v neveřejné části našeho webu [ ZDE ].