slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

Zápis z jednání kontrolní komise - květen 2017

Vážení členové družstva,
předkládáme Vám zápis z jednání kontrolní komise.

Zápis z jednání kontrolní komise - duben 2017

Vážení členové družstva,
předkládáme Vám zápis z jednání kontrolní komise.

Převzetí čipů pro přístupový systém ke vchodům objektu Laudova 1384 - 1386.

Vážení členové bytového družstva domu Laudova, Vážení sousedé,

počínaje dnem 11. července 2017 bude ze strany Výboru Společenství vlastníků domu Laudova zahájeno vydávání čipů přístupového systému ke všem vchodům objektu Laudova. Přístupový systém bude v I. etapě zaveden u vstupů vchodů Laudova 1385 a Laudova 1386 z ulice Laudova dnem 13. 7. 2017.

Distribuce čipů všem členům BD s nájemní smlouvou bude zahájena jejich předáváním ve dnech 11. a 12. 7. 2017 v kanceláři Bytového družstva v době od 19 – 20 hod.

náhradní 20. členská schůze 2017

Náhradní 20. členská schůze byla svolána na úterý dne 18. 7. 2017 od 18:15 hod. ve Společenském sále Kulturního centra PRŮHON, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha-Řepy (zastávka tramvaje Blatiny)

  • pozvánka
  • materiály pro členskou schůzi naleznete v příloze

Vyúčtování služeb za rok 2016 - aktualizované

Vážení členové,

i přes mnoho každodenních urgencí vyúčtování služeb za rok 2016 pro objekt Skuteckého u správcovské firmy Aduma s.r.o. představenstvo dosud žádné neobdrželo. Zpoždění je dle jednatele správcovské firmy pana Češky způsobeno ztrátou dat, kdy tato musí být částečně obnovena ručně.

Předem děkuji za pochopení.

Mgr. Vladimíra Hloušková
předsedkyně představenstva

---------------------------------------------------------------------------------

Vážení členové,

20. členská schůze 2017

20. členská schůze byla svolána na čtvrtek dne 29. 6. 2017 od 18:15 hod. ve Společenském sále Kulturního centra PRŮHON, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha-Řepy (zastávka tramvaje Blatiny)

Znalecký posudek - Hodnocení stavu a návrh opatření u garážového domu

Vážení členové bytového družstva - nájemci garáží a garážových stání,

dne 5. 6. 2017 obdrželo naše Bytové družstvo "Znalecký posudek - Hodnocení stavu a návrh opatření u garážového domu", které bylo zpracováno soudním znalcem.

Uvedený posudek, který odráží skutečný aktuální technický stav garážového domu, je přiložen.

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého - Laudova

Havarijní stav dveří vchodu Laudova 1385

Vážení členové Bytového družstva, Vážení sousedé,
 
upozorňujeme Vás, že vstupní dveře Laudova 1385/31 do ulice Laudova definitivně ukončily svoji životnost, když praskla spodní část rámu. V tuto chvíli hrozí skutečně jejich vypadnutí.
 
Na základě tohoto havarijního stavu Vás žádáme, abyste tento vchod až do výměny dveří nepoužívali.