slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

Vyúčtování služeb za rok 2016 - aktualizované

Vážení členové,

i přes mnoho každodenních urgencí vyúčtování služeb za rok 2016 pro objekt Skuteckého u správcovské firmy Aduma s.r.o. představenstvo dosud žádné neobdrželo. Zpoždění je dle jednatele správcovské firmy pana Češky způsobeno ztrátou dat, kdy tato musí být částečně obnovena ručně.

Předem děkuji za pochopení.

Mgr. Vladimíra Hloušková
předsedkyně představenstva

---------------------------------------------------------------------------------

Vážení členové,

20. členská schůze 2017

20. členská schůze byla svolána na čtvrtek dne 29. 6. 2017 od 18:15 hod. ve Společenském sále Kulturního centra PRŮHON, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha-Řepy (zastávka tramvaje Blatiny)

Znalecký posudek - Hodnocení stavu a návrh opatření u garážového domu

Vážení členové bytového družstva - nájemci garáží a garážových stání,

dne 5. 6. 2017 obdrželo naše Bytové družstvo "Znalecký posudek - Hodnocení stavu a návrh opatření u garážového domu", které bylo zpracováno soudním znalcem.

Uvedený posudek, který odráží skutečný aktuální technický stav garážového domu, je přiložen.

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého - Laudova

Havarijní stav dveří vchodu Laudova 1385

Vážení členové Bytového družstva, Vážení sousedé,
 
upozorňujeme Vás, že vstupní dveře Laudova 1385/31 do ulice Laudova definitivně ukončily svoji životnost, když praskla spodní část rámu. V tuto chvíli hrozí skutečně jejich vypadnutí.
 
Na základě tohoto havarijního stavu Vás žádáme, abyste tento vchod až do výměny dveří nepoužívali.
 

19. členská schůze 2017

19. členská schůze byla svolána na čtvrtek dne 8. 6. 2017 od 18:15 hod. v Sokolovně KC Průhon, Na Chobotě 125/2b, 163 00 Praha 6 – Řepy.

  • pozvánka
  • materiály pro členskou schůzi naleznete v příloze

Poptávka provedení „Auditu oprávněnosti a účelnosti vynaložených nákladů ve prospěch Bytového družstva Skuteckého – Laudova“

Bytové družstvo Skuteckého - Laudova poptává provedení „Auditu oprávněnosti a účelnosti vynaložených nákladů ve prospěch Bytového družstva Skuteckého – Laudova“.

Termín podání nabídek: do 20. dubna 2017 do 18:00 hod.

Kontaktní údaje a detailní informace v poptávce (viz. příloha).

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého - Laudova

Vyhodnocení poptávky služeb ekonomické a administrativní správy, účetnictví a mzdové agendy ve prospěch Bytového družstva

Poptávka byla uveřejněna na poptávkovém serveru www.aaapoptavka.cz, na webových stránkách www.druskula.cz a prostřednictvím e-mailu bylo osloveno 17 společností poskytujících poptávané služby ekonomické správy.

Představenstvo BD obdrželo ve lhůtě pro podání nabídek celkem 8 nabídek.

Vyhodnocení nabídek bylo provedeno komisí, která byla složena ze zástupce představenstva BD, kontrolní komise BD a člena BD (dobrovolníka).

Poptávka služeb ekonomické a administrativní správy, účetnictví a mzdové agendy ve prospěch Bytového družstva

Bytové družstvo Skuteckého - Laudova poptává ve prospěch svých bytových a nebytových jednotek a garážových stání služby ekonomické a administrativní správy, účetnictví a mzdové agendy.

Termín podání nabídek: do 21. března 2017 do 18:00 hod.

Kontaktní údaje a detailní informace v poptávce (viz. příloha).

Představenstvo BD