slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

Náhradní 22. členská schůze 2018

Náhradní 22. členská schůze byla svolána na úterý dne 24. 7. 2018 od 18:15 hod. v sále Kulturáčku na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy

pozvánka
materiály pro členskou schůzi naleznete v příloze

22. členská schůze 2018

22. členská schůze byla svolána na pondělí dne 18. 6. 2018 od 18:15 hod. v sále Kulturáčku na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy

pozvánka
materiály pro členskou schůzi naleznete v příloze

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „Nařízení“ nebo „GDPR“) byla v rámci webových stránek Bytového družstva Skuteckého – Laudova vytvořena nová záložka OSOBNÍ ÚDAJE. Na tomto místě naleznete informace související se zpracováním osobních údajů v Bytovém družstvu Skuteckého - Laudova (dále také „BD“).

Představenstvo BD

Dodatek č.14 k úvěru Bytového družstva

V souvislosti s doplacením dalšího členského vkladu byl představenstvem Bytového družstva Skuteckého - Laudova podepsán s Raiffeisen stavební spořitelnou Dodatek č. 14 k úvěru (viz. příloha)

Představenstvo BD

Rozsudek Městského soudu v Praze a Usnesení Vrchního soudu v Praze

Vážení členové Bytového družstva Skuteckého – Laudova

představenstvo BD obdrželo:

1.
Rozsudek Městského soudu v Praze (viz příloha Rozsudek), který rozhodl o oprávněnosti žaloby, kterou na BD podalo Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386 (dále jen “SV domu Laudova”) a o nahrazení vůle žalovaného přijmout návrh výboru žalobce na schválení následujících usnesení na nejbližším shromáždění žalobce tohoto znění:
a) Přijímá se návrh usnesení dlouhodobých záloh, ve výši 20 Kč/m2 za každý měsíc;

Zápis z jednání kontrolní komise - září 2017

Vážení členové družstva,
předkládáme Vám zápis z jednání kontrolní komise.

Zápis z jednání kontrolní komise - červen 2017

Vážení členové družstva,
předkládáme Vám zápis z jednání kontrolní komise.

Zápis z jednání kontrolní komise - květen 2017

Vážení členové družstva,
předkládáme Vám zápis z jednání kontrolní komise.