Zastavení bytových jednotek - právní stanovisko

Vážení družstevníci,

představenstvo na základě diskuzí týkajících se bodu č. 4 minulé členské schůze - konkrétně, zda je nutné, aby družstevníci podávali písemný souhlas s ověřeným podpisem umožňující zastavení bytových jednotek těch členů, kteří chtějí doplatit další členský vklad formou hypotéčního úvěru (tak, jak je to požadováno v § 752 ZOK, bod 2), požádalo právní kancelář Moreno Vlk & Asociades o právní stanovisko. V těchto dnech jsme právní stanovisko obdrželi.

Obsahem tohoto stanoviska je, že v případě hypotéčního úvěru člena bytového družstva se jedná o případ, kdy člen dává do zástavy svůj členský podíl, což je umožněno § 32 ZOK. Nejedná se tedy o případ, na nějž se vztahuje § 752 ZOK, tedy ustanovení, které se vztahuje na situaci, kdy družstvo samo by bylo zástavcem (tedy subjektem, který zatěžuje byty). 

Na základě tohoto stanoviska představenstvo našeho bytového družstva umožní členům družstva splatit svůj další členský vklad formou hypotéčního úvěru a spolupodepíše zástavní smlouvu na danou bytovou jednotku za předpokladu, že výše zástavy bude maximálně do výše 80% hodnoty členského podílu zastavujícího družstevníka.

Text stanoviska naleznete po přihlášení [ ZDE ].

Text žádosti o umožnění splacení dalšího členského vkladu formou hypotéčního úvěru naleznete [ ZDE ].