Vyúčtování služeb za rok 2016 - aktualizované

Vážení členové,

i přes mnoho každodenních urgencí vyúčtování služeb za rok 2016 pro objekt Skuteckého u správcovské firmy Aduma s.r.o. představenstvo dosud žádné neobdrželo. Zpoždění je dle jednatele správcovské firmy pana Češky způsobeno ztrátou dat, kdy tato musí být částečně obnovena ručně.

Předem děkuji za pochopení.

Mgr. Vladimíra Hloušková
předsedkyně představenstva

---------------------------------------------------------------------------------

Vážení členové,

v pátek 28.4.2017 bylo vyúčtování služeb za rok 2016 za garážová stání vhozeno do vašich poštovních schránek. V případě, že máte zájem, můžeme vám zaslat toto vyúčtování také e-mailem.

Dle informací správcovské firmy Aduma, by nájemci bytů v objektu Laudova měli obdržet vyúčtování v průběhu tohoto víkendu. Členové představenstva budou jednotlivé nájemce obcházet. V případě, že nebudou doma, bude vyúčtování vhozeno do jejich poštovní schránky v objektu Laudova.

Dle informací Výboru Společenství vlastníků domu Skuteckého 1379 -1383, bude rozúčtování vody, teplé vody a tepla předáno správcovské firmě Aduma pravděpodobně v polovině května 2017. Z tohoto důvodu představenstvo předpokládá, že vyúčtování služeb za rok 2016 bude nájemcům objektu Skuteckého k dispozici nejdříve na konci měsíce května 2017.

Jelikož stále probíhá přeúčtovávání mezi všemi třemi subjekty (bytovým družstvem, SV Laudova a SV Skuteckého), pravděpodobně nebudou součástí tohoto vyúčtování položky jako např. fond oprav, fond správy a náklady na správu. Tyto údaje byste měli obdržet dodatečně, nejpozději však do konce června 2017.

Mgr. Vladimíra Hloušková
předsedkyně představenstva