Vyklizení společných prostor

Vážení družstevníci,
v minulém týdnu byla dokončena kontrola všech společných prostor v našem bytovém celku. Při této kontrole bylo zjištěno, že jsou tyto prostory opět neoprávněně užívány ke skladování předmětů osobní potřeby a to i v rozporu s protipožárními předpisy. Vzhledem ke skutečnosti, že dne 5. 12. 2014 bude přistaven velkoobjemový kontejner na odvoz odpadu, vyzýváme ty družstevníky, kteří nepotřebné věci ve společných prostorách domů neoprávněně skladují, aby této možnosti využili a své předměty odklidili. Pokud tak neučiní, bude přijato následné opatření!