Vyhodnocení poptávky služeb ekonomické a administrativní správy, účetnictví a mzdové agendy ve prospěch Bytového družstva

Poptávka byla uveřejněna na poptávkovém serveru www.aaapoptavka.cz, na webových stránkách www.druskula.cz a prostřednictvím e-mailu bylo osloveno 17 společností poskytujících poptávané služby ekonomické správy.

Představenstvo BD obdrželo ve lhůtě pro podání nabídek celkem 8 nabídek.

Vyhodnocení nabídek bylo provedeno komisí, která byla složena ze zástupce představenstva BD, kontrolní komise BD a člena BD (dobrovolníka).

Komise dne 26. března 2017 na svém jednání posoudila obdržené nabídky z hlediska nabídkové ceny dle zpracované „Tabulky s vyhodnocením nabídkových cen za nabídkové ceny za služby účetní firmy“ (viz Příloha). Nejlépe hodnocená nabídka byla posouzena z hlediska splnění požadavků uvedených v poptávkové dokumentaci.

V souladu se Směrnicí č. 4 předložila komise představenstvu "Zprávu k vyhodnocení nabídek" (viz Příloha) ke schválení s doporučením odsouhlasit jako nového ekonomického správce BD společnost DOSPRA, s.r.o., která nabídla cenu za ekonomickou správu bytových jednotek, nebytových jednotek a garážových stání v celkové částce 4 270,00 Kč bez DPH/měsíc, tj. 5 166,70 Kč/měsíc včetně DPH a na nejbližší členské schůzi Bytového družstva předložit výsledek poptávkového řízení ke schválení členskou základnou.

Uvedená smluvní cena bude průběžně snižována s ohledem na snižování počtu bytových jednotek ve vlastnictví BD a pod správou nového ekonomického správce.

Za představenstvo BD - Ing. Roman Rábek

PřílohaVelikost
zprava_o_posouzeni_a_o_hodnoceni_nabidek_k_poptavce.pdf633.3 KB
vyhodnoceni_nabidek.pdf195.63 KB