velkoobjemový kontajner v červenci

Velkoobjemový kontajner by měl být přistaven na křižovatku Laudova x K Trninám dne 24.7.2015 mezi 14.00 - 20.00 hod. Vyzýváme tímto všechny členy, kteří mají odloženy předměty ve společných částech domů, aby využili tuto poslední příležitost pro jejich odstranění.

Upozorňujeme, že v září tohoto roku proběhne akce, kdy budou všechny neoprávněně skladované předměty ze společných či nebytových prostor odstraněny a náklady na toto odstranění budou účtovány majitelům těchto předmětů.

V případě, že se nepodaří majitele těchto předmětů zjistit, budou náklady na odstranění rozúčtovány pro obyvatele každého vchodu zvlášť.

Mgr. Vladimíra Hloušková
předsedkyně představenstva