Přistavení velkobjemového kontajneru v květnu 2015

Žádáme naše členy, aby využili možnosti přistavení kontajneru dne 14.5.2015 (14.00 - 18.00 hod.) na křižovatce Laudova x K Trninám a vyhodili tam všechny věci, které mají nyní neoprávněně uloženy ve společných či nebytových prostorách našich bytových domů.

Tento kontajner je financován z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy.

Mgr. Vladimíra Hloušková
předsedkyně představenstva