Převzetí čipů pro přístupový systém ke vchodům objektu Laudova 1384 - 1386.

Vážení členové bytového družstva domu Laudova, Vážení sousedé,

počínaje dnem 11. července 2017 bude ze strany Výboru Společenství vlastníků domu Laudova zahájeno vydávání čipů přístupového systému ke všem vchodům objektu Laudova. Přístupový systém bude v I. etapě zaveden u vstupů vchodů Laudova 1385 a Laudova 1386 z ulice Laudova dnem 13. 7. 2017.

Distribuce čipů všem členům BD s nájemní smlouvou bude zahájena jejich předáváním ve dnech 11. a 12. 7. 2017 v kanceláři Bytového družstva v době od 19 – 20 hod.

V období od 13. – 16. 7. 2017 v době od 19 – 20 hod budou čipy vydávány na adrese Laudova 1384, bytová jednotka č. 1 (Rábek) a dále již pouze na základě telefonního dohovoru (tel. 728 404 344).

Čipy budou vydávány pouze členům BD s nájemní smlouvou, případně na základě plné moci vydané členem BD s nájemní smlouvou. Vydávání čipů bude dále podmíněno předáním vyplněné žádosti s doplněnými údaji k nahlášeným osobám.

Pro nahlášené osoby jsou čipy zdarma. Pro další osoby nad rámec nahlášených osob uvedených v žádosti budou čipy vydávány oproti hotovosti (cena 50,- Kč za jeden čip).

Formulář plné moci a žádosti je přiložen ke stažení, formulář s žádostí bude k vyplnění i v kanceláři BD.

S pozdravem

Představenstvo BD ve spolupráci s Výborem Společenství vlastníků Laudova 1384-1386

PřílohaVelikost
P01-Žádost o vydání čipů nad rámec rozhodných osob17.39 KB
P02-Plná moc člena BD s platnou nájemní smlouvou29.38 KB