Poptávka právních služeb ve prospěch Bytového družstva

Bytové družstvo Skuteckého - Laudova (dále také "Objednatel") poptává poskytovatele právních služeb ve prospěch Bytového družstva Skuteckého – Laudova.

Předmětem plnění této poptávky je poskytování právních služeb zejména v oblasti obchodního práva, občanského práva, finančního práva a správního práva a to ve vazbě na činnosti související s provozem bytového družstva (BD) a SVJ, zejména tyto činnosti:

a) komplexní právní služby ke smluvním vztahům - pracovní smlouvy, kupní smlouvy,
smlouvy o dílo, obchodní a občanskoprávní smlouvy;
b) poradenství v oblasti vnitřních předpisů;
c) jednání s orgány státní správy a místní samosprávy;
d) zastoupení v soudním, rozhodčím či správním řízení;
e) ostatní právní služby spojené s činností BD a SVJ.

Termín podání nabídek: do 30. dubna 2015 do 17:00 hod.

Kontaktní údaje a detailní informace v poptávce (viz. příloha).

PřílohaVelikost
bd_druskula-poptavka-pravnicka_firma.pdf693.32 KB