Oprava střechy v objektu Skuteckého

V minulém týdnu započaly práce na havarijní opravě střechy v objektu Skuteckého. Součástí bude také výměna ventilačního zařízení v čp. 1379 a 1383 a lokální opravy spár pláště budovy. Vzhledem k tomu, že může docházet ke zvýšené hlučnosti, prosím vás tímto o vaši trpělivost.

Aktualizace k 3.4.2015

Oprava střechy a ventilačního zařízení byla již ukončena. V případě, že zaznamenáte další průsaky, prosím vás o zaslání informace na e-mail: zavady@druskula.cz.

Vladimíra Hloušková
předsedkyně představenstva