Oprava střechy v objektu Skuteckého

V minulém týdnu začaly práce na opravě střechy v objektu Skuteckého firmou Křemen. Jedná se o komplexnější opravy zahrnující také výměnu ventilací v čp. 1379 a 1383. Kromě toho budou součástí prací i lokální opravy spár na plášti budovy.
Předem děkuji za pochopení z vaší strany, protože v průběhu prací může docházet ke zvýšené hlučnosti.

Vladimíra Hloušková
místopředsedkyně představenstva