Nové představenstvo - priority

Vážení družstevníci,

na 18. členské schůzi bylo zvoleno nové představenstvo našeho bytového družstva. Ihned po skončení členské schůze se konala krátká schůze představenstva, na které byli zvoleni předsedkyně a místopředseda představenstva. Představenstvo tedy bude působit v tomto složení:

Mgr. Vladimíra Hloušková - předsedkyně
Ing. Roman Rábek - místopředseda
Ing. Lenka Kličková - členka

Představenstvo následně podalo návrh na zapsání od Obchodního rejstříku a v minulých dnech již bylo zapsáno s účinností k 25. 1. 2017.

Dne 5. 2. 2017 převzalo od bývalého představenstva agendu a začalo pracovat s tím, že si vytyčilo tyto priority pro příští měsíce:

1) Dořešit dlouhodobé resty jako např. nepodepsané nájemní smlouvy, nevydané evidenční listy či nevydaná potvrzení o členství.
2) Dokončit proces předání správy objektu Skuteckého SV domu Skuteckého 1379 - 1383.
3) Řešit problém nekonzistentního účetnictví BD a obou SV, kdy na účet BD přispívali i vlastníci BJ, a jejich platby nebyly účetně odděleny od plateb nájemců BD.
4) Vyřešit problém vyúčtování služeb nájemcům a vlastníkům BJ za léta 2015 a 2016. Dořešit reklamace vyúčtování služeb za rok 2015.
5) Dořešit převody BJ a garáží do osobního vlastnictví u členů, kteří již doplatili další členský vklad a požádali o převod.
6) Zajistit mimořádnou splátku u RSTS.

Kromě výše uvedeného bude představenstvo pochopitelně zajišťovat běžný chod družstva. O jednotlivých krocích budete informováni jak články na webu DB, tak i formou vyvěšených zápisů z jednání představenstva.

Přejeme vám všem spokojené a ničím nerušené bydlení.

Za představenstvo BD
Mgr. Vladimíra Hloušková