Mimořádná splátka dalšího členského vkladu

Termín mimořádné splátky dalšího členského vkladu je stanoven na 31. 10. 2018.

Termín podávání žádostí je do 10. 9. 2018. Formuláře žádostí naleznete zde: http://www.druskula.cz/content/zadosti-vzory-formulare-zadosti