Mimořádná splátka dalšího členského vkladu

Na základě rozhodnutí představenstva 02-01 ze dne dne 3. 2. 2017 je stanoven termín první mimořádné splátky pro rok 2017 na 31. 5. 2017.

V případě vašeho zájmu o využití výše uvedeného termínu předejte představenstvu originál podepsané žádosti (v případě SJM podepsaný oběma manželi) nejpozději do konce února 2017.