Měření bytových a nebytových jednotek v objektu Skuteckého

V těchto dnech začíná v objektu Skuteckého měření všech jednotek. Důvodem je vyměření vytápěných a nevytápěných místností pro vyúčtování nákladů na topení. Tato akce je v kompetenci SV domu Skuteckého, které dle dohody poskytne získané údaje i našemu družstvu, aby mohlo být zpracováno vyúčtování služeb za rok 2016 a dořešeny reklamace vyúčtování za rok 2015.

Představenstvo tímto všechny nájemce žádá, aby zástupcům SV Skuteckého zpřístupnili bytové jednotky, případně s vyměřováním vypomohli.