Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „Nařízení“ nebo „GDPR“) byla v rámci webových stránek Bytového družstva Skuteckého – Laudova vytvořena nová záložka OSOBNÍ ÚDAJE. Na tomto místě naleznete informace související se zpracováním osobních údajů v Bytovém družstvu Skuteckého - Laudova (dále také „BD“).

Představenstvo BD