Havarijní stav dveří vchodu Laudova 1385

Vážení členové Bytového družstva, Vážení sousedé,
 
upozorňujeme Vás, že vstupní dveře Laudova 1385/31 do ulice Laudova definitivně ukončily svoji životnost, když praskla spodní část rámu. V tuto chvíli hrozí skutečně jejich vypadnutí.
 
Na základě tohoto havarijního stavu Vás žádáme, abyste tento vchod až do výměny dveří nepoužívali.
 
Dodavatel nových dveří byl požádán o možnost zkrácení doby výroby, která činí 6 – 8 týdnů po podepsání smlouvy (reálně červenec 2017), ale je jen malá naděje uspíšení této výměny.
 
Žádáme Vás o dodržování zákazu vstupu na staveniště a o poučení svých nezletilých dětí. Jedná se skutečně o havarijní stav.
Omlouváme se za snížený standard a za omezení, která se Vás uvedenou rekonstrukcí dotknou.