Havarie - voda / Skuteckého 1382

Dne 25.2.2015 byl nahlášen průsak vody ve sklepních prostorách č.1.ve vchodě 1382 ul. Skuteckého.
Na místo byl ihned povolán správce, který provedl kontrolu, vypnul elektriku v místosti a uzavřel přívod vody v hospodářské části. Další kontrola byla provedena zástupcem představenstva v 19:00 hod., ve 4:00 hod a v 9:00 hod. Vzhledem k tomu, že průsak vody se dále nerozšiřoval a postupně docházelo k vysychání prostor, lze konstatovat, že závada byla u WC v hospodářské místnosti. 
Prosíme majitelé kojí č. 13 a 14, aby si zkontrolovali své věci uložené ve sklepě, neboť průsak vody byl především v této části.
Aktualizace 4.3. 2015, 10,20h
Včera se byl na havarii podívat instalatér. Důvodem problému byl prasklý odtok z toalety nad sklepními kójemi. Z této toalety je nyní vypuštěna voda, takže by z ní voda neměla nadále unikat. V průběhu víkendu by měl být tento odtok opraven zatmelením, takže by k této situaci již nemělo docházet ani v budoucnosti. 
Bohužel do doby, než byl důvod problému objeven, nateklo mezi panely velké množství vody. Včera navečer pan Hajný panely navrtal a podařilo se mu uvolnit a odčerpat několik kbelíků vody. I přesto budeme muset počkat až celý průsak vyschne (což může trvat i několik dní). Po tu dobu bude průsak pravidelně kontrolován.
Aktualizace 26.2.2015, 22,00h
Kontrola průsaku vody byla provedena, žádné nové průsaky nebyli zjištěny.

Renáta Kafková
místopředsedkyně