Bankovní účet družstva a správa pro vlastníky bytových jednotek

Účet č. 2901022062/2010 u Fio banky zůstane zachován jako jediný účet družstva. Nastavte si prosím platby na tento účet. Vzhledem ke stanovisku UOOU (viz https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id...) a tomu, že mnozí z nájemců mají bezpečnostní prověrku, byl tento účet převeden na standardní firemní účet a byla zrušena jeho transparentnost. Představenstvo na požádání umožní členům družstva nahlédnout do bankovních výpisů.

Představenstvo se usneslo na tom, že družstvo poskytne správu každému vlastníku BJ, který o to požádá. S vlastníkem, po předložení platného Evidenčního listu a plné generální moci s ověřeným podpisem (u SJM za oba manžele) bude sepsána smlouva o správě jejich BJ. Za uvedenou službu je stanoven manipulační poplatek ve výši 1.000,- Kč/měsíc.