Věstník Bytového družstva Skuteckého - Laudova

11. členská schůze - náhradní termín


 
 

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova
se sídlem Laudova 31/1385, Praha 6 – Řepy,
s v o l á v á
v souladu s čl. 35 stanov bytového družstva
náhradní 11. členskou schůzi bytového družstva,
která se koná v úterý dne 17. února 2015 od 18:00 hodin, 
v sále Kulturáčku na Bílé Hoře
Ke kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy  
 

Pozvánka na 11. členskou schůzi


 
 

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova
se sídlem Laudova 31/1385, Praha 6 – Řepy,
s v o l á v á
v souladu s čl. 16 stanov bytového družstva
11. členskou schůzi bytového družstva,
která se koná v úterý dne 27. 1. 2015 od 18:00 hodin, 
v sále Kulturáčku na Bílé Hoře
Ke kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy  
 

Pozvánka na 10. členskou schůzi


 
 

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova
se sídlem Laudova 31/1385, Praha 6 – Řepy,
s v o l á v á
v souladu s čl. 16 stanov bytového družstva
10. členskou schůzi bytového družstva,
která se koná ve čtvrtek dne 8. 1. 2015 od 18:00 hodin, 
v sále Kulturáčku na Bílé Hoře
Ke kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy  
 

Pozvánka na 9. členskou schůzi - aktualizováno dne 22.10.2014


 
 

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova
se sídlem Laudova 31/1385, Praha 6 – Řepy,
s v o l á v á
v souladu s čl. 16 stanov bytového družstva
9. členskou schůzi bytového družstva,
která se koná ve čtvrtek dne 23. 10. 2014 od 18:00 hodin, 
v sále Kulturáčku na Bílé Hoře
Ke kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy  
 

Pozvánka na 8. členskou schůzi


 
 

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova
se sídlem Laudova 31/1385, Praha 6 – Řepy,
s v o l á v á
v souladu s čl. 16 stanov bytového družstva
8. členskou schůzi bytového družstva,
která se koná v úterý dne 9. 9. 2014 od 18:00 hodin, 
ve společenské místnosti (prosklený sál) v ZŠ genpor. Františka Peřiny
Socháňova 19/1139, 163 00 Praha 6 – Řepy  
 

Ověření podpisu na plné moci - aktualizováno 22. 6. 2014

Vážení družstevníci,

V poslední době jste se nás dotazovali, zda plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být úředně ověřená či nikoliv. Jelikož pro schválení stanov bytového družstva je nutné zajistit účast notáře, dotázali jsme se jej na jeho stanovisko. Jednoznačně potvrdil, že pro tento úkon je nutné mít podpis na plné moci úředně ověřený! Na plné moci bez úředního ověření tedy nebude na schůzi brán zřetel.

Místo konání 7. členské schůze

Na žádost předsedkyně kontrolní komise a některých družstevníků bychom vás chtěli upozornit na místo konání 7. členské schůze. Tentokrát NENÍ jako obvykle v kulturáčku na Bílé hoře, ale z důvodu vytíženosti sálu jsme zvolili společenskou místnost (prosklený sál) v ZŠ genpor.

Pozvánka na 7. členskou schůzi - průvodní dopis

Vážení družstevníci,

V příloze tohoto e-mailu vám zasíláme pozvánku na 7. členskou schůzi, která se koná v úterý dne 24.6.2014 od 18.00 hod. ve společenské místnosti (prosklený sál) v ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 19/1139, 163 00 Praha 6 – Řepy.

Pozvánka na 7. členskou schůzi


 
 

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova
se sídlem Laudova 31/1385, Praha 6 – Řepy,
s v o l á v á
v souladu s čl. 16 stanov bytového družstva
7. členskou schůzi bytového družstva,
která se koná v úterý dne 24. 6. 2014 od 18:00 hodin, 
ve společenské místnosti (prosklený sál) v ZŠ genpor. Františka Peřiny
Socháňova 19/1139, 163 00 Praha 6 – Řepy  
 

Výplata přeplatku z ročního vyúčtování 2013

 

Žádáme všechny družstevníky, kteří měli přeplatky na ročním vyúčtování 2013 a dosud nedodali informace pro bankovní spojení, aby tak učinili. Případně je také možné zaslat souhlas s převodem přeplatku na účet, ze kterého jsou hrazeny pravidelné měsíční platby.

Formu výplaty přeplatku převodem upřednostňujeme především kvůli nižším finančním nákladům. Při výplatě poštovní poukázkou je cena několikanásobně vyšší, v řádu desetikorun. 

Tato výzva se týká pouze družstevníků, kteří tyto údaje dosud nedodali!